W Grodkowie odbędą się wybory uzupełniające do Rady Miejskiej. Komitety wyborcze mogą się rejestrować do 26. października

0

20 grudnia br., cześć mieszkańców Grodkowa będzie wybierała nowego radnego. Chodzi o jednomandatowy okręg nr 3, w którym po rezygnacji dotychczasowego radnego Tomasza Zemana, powstał wakujący mandat. Komitetom wyborczym pozostało już niewiele czasu na rejestrację. Mogą to zrobić tylko do poniedziałku, 26 października.


Przypomnijmy, że z dniem 1 października br., Komisarz Wyborczy w Opolu II wydała postanowienie o wygaśnięciu mandatu radnego Tomasza Zemana. Samorządowiec zrzekł się tej funkcji ze względu na objęcie stanowiska prezesa zarządu Grodkowskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z.o.o.

– Powodem rezygnacji z mandatu radnego było powołanie mnie na stanowisko prezesa zarządu Grodkowskich Wodociągów i Kanalizacji. Nie można jednocześnie pełnić tych dwóch funkcji, ale wciąż będę działał na rzecz mieszkańców. Oczywiście nowa praca zmieni swój wymiar, jednak pozostaję w służbie mieszkańcom – mówi nam w rozmowie telefonicznej były już radny Tomasz Zeman.

Wybory uzupełniające zostały zarządzone na 20 grudnia 2020 r. Komitety wyborcze mają czas na rejestrację do 26. października.

– „Zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych, będą przyjmowane przez Komisarza Wyborczego w Opolu II do dnia 26 października 2020 r. w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Opolu, ul. Piastowska 14 w godzinach pracy, tj. od 7:30 do 15:30. Istnieje możliwość uprzedniego przesłania podpisanych skanów zawiadomień drogą mailową na adres: opole@kbw.gov.pl, a następnie oryginałów przedmiotowych dokumentów pocztą tradycyjną” – czytamy w komunikacie Joanny Maksymowicz-Szczepańskiej Komisarza Wyborczego w Opolu II.

Dodajmy, że pełnomocnicy przyjętych komitetów wyborczych będą mogli zgłaszać kandydatów do składu miejskiej komisji wyborczej, w terminie do dnia 5 listopada 2020 r. do godz. 15:30.