Radni Grodkowa uchwalili budżet z dwoma milionami na plusie

0

Grodkowscy radni jednogłośnie przyjęli budżet gminy na 2021 rok. Łączne dochody Grodkowa zaplanowano na blisko 96 mln złotych, z kolei łączne wydatki wyniosą 94 mln zł. To oznacza wynik operacyjny z dwoma milionami na plusie.


Nowy rok dla gminy Grodków rozpocznie się od dwóch gotowych inwestycji. Chodzi o salę gimnastyczną przy szkole w Lipowej oraz świetlicę kontenerową w Bogdanowie. Obecnie trwają tam odbiory wszystkich prac. O kolejne inwestycje zapytaliśmy burmistrza Marka Antoniewicza.

– W przyszłym roku czeka nas kontynuacja przebudowy ulic Kochanowskiego i Dąbrowskiej w Grodkowie. To duże zadanie o wartości ponad 1,7 mln złotych z czego otrzymana dotacja na ten cel wyniosła 622 tys. zł. W budżecie na 2021 rok mamy także budowę dróg publicznych w rejonie Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej oraz przebudowę dróg lokalnych w Kolnicy, Gałążczyzcach, Wierzbnej, Bogdanowie i Jędrzejowie o łącznej wartości zadania 3 mln zł – wylicza burmistrz Grodkowa.

Oprócz tego gmina planuje wybudować Punk Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (ok. 1,5 mln zł), a także przeprowadzić program niskiej emisji, czyli wymienić źródła ogrzewania: 1,12 mln zł z przeznaczeniem dla budynków mieszkalnych oraz 1 mln na wymianę pieców w budynkach użyteczności publicznej. Te zadania także mogą liczyć na dofinansowania zewnętrze ze środków unijnych.

Grodków planuje również wesprzeć brzeskie starostwo w realizacji dwóch zadań. Chodzi o budowę chodnika w miejscowości Żelazna (wartość 40 tys. zł, z czego 20 tys. z budżetu Grodkowa) oraz opracowanie dokumentacji projektowej na remont drogi powiatowej 518 O na odcinku Wójtowice-Jaszów (koszt zadania 60 tys. zł, z czego 30 tys. zł z budżetu gminy).

Jak informuje Marek Antoniewicz, w przyszłym roku na 2 piętrze ratusza zostanie utworzony klub dla seniora, z kolei w ramach współpracy z Brzeskim Stowarzyszeniem Chorych na SM, w budynku dawnego gimnazjum przy ul. Mickiewicza zostanie otwarty środowiskowy dom samopomocy dla 30 uczestników z gwarancją finansowania bieżącej działalności.

Jedną z najciekawszych propozycji dla mieszkańców może okazać budowa basenu zewnętrznego. Przetarg na to zadanie został już rozstrzygnięty i za nieco ponad 2 mln złotych w Grodkowie powstaną dwie nowe niecki basenowe wraz z podestami, zapleczem sanitarnym, przebieralniami oraz infrastrukturą techniczną. Dodajmy, że gmina pozyskała na ten cel 1,2 mln zł dofinansowania w pozakonkursowym etapie Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.