Biblioteka w Grodkowie zrealizuje warsztaty biblioterapeutyczne

0
Reklama
Materiał wyborczy KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna im. Józefa Elsnera w Grodkowie otrzymała dofinansowanie na realizację zadania „Różnimy się skrzydłami – bajka terapeutyczna jako innowacyjne narzędzie wspomagające pracę z czytelnikiem” w ramach programu Partnerstwo dla Książki. Operatorem zadania jest Instytut Książki.


Zadanie zakłada zaproszenie dzieci, młodzieży i seniorów na warsztaty biblioterapeutyczne (6 grup, 130 osób). Poprzez zaproszenie uczestników z terenów miejskich i wiejskich projekt ma niwelować bariery (ekonomiczne, społeczne, wiekowe, edukacyjne). Ma również za zadanie integrować. Spotkania mają zachęcić do odwiedzania biblioteki i korzystania z jej zasobów. Uczestnicy będą mieli okazję poznać bibliotekę jako miejsce przyjazne, wspierające, a literatura ma szansę przestać być w ich opinii niedostępną. Uczestnicy zadania będą pozyskani poprzez partnerstwo z czterema szkołami podstawowymi: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Grodkowie, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Grodkowie, Publiczna Szkoła Podstawowa w Gnojnej, Publiczna Szkoła Podstawowa w Kopicach oraz z dwoma klubami seniora: Klub Seniora „Senior +” i Klub Seniora „Teraz My”.

W ramach projektu Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna im. Józefa Elsnera w Grodkowie zorganizuje:

Reklama - ciąg dalszy wpisu poniżej
  • warsztaty biblioterapeutyczne dla dzieci (do 12) lat,
  • warsztaty biblioterapeutyczne dla młodzieży (13-18) lat,
  • warsztaty biblioterapeutyczne dla seniorów.
Reklama
Materiał wyborczy KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA
Materiał wyborczy KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA