Młodzi radni z Grodkowa uczestniczą w Forum Młodzieży Województwa Opolskiego „Młodzieżowe Opolskie”

0

10 lutego 2017 roku w Opolu odbyło się inaugurujące spotkanie Forum Młodzieży Województwa Opolskiego „Młodzieżowe Opolskie”, które powołał Marszałek Województwa Opolskiego – Andrzej Buła. Forum tworzą 53 młode osoby, w tym przedstawiciele młodzieżowych rad, organizacji i grup z 19 miejscowości województwa opolskiego.


W tym gronie znaleźli się uczniowie z Grodkowa Jan Demichowicz – członek Forum Młodzieży WO oraz Łukasz Klimczak – zastępca członka Forum Młodzieży WO. Młodzi grodkowianie uczestniczący w Forum Młodzieży WO  pełnią również funkcję członków Młodzieżowej Rady Miejskiej w Grodkowie. Zadania jakie stoją przed Forum to między innymi wyrażanie opinii w sprawach dotyczących stosowania młodzieży, sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji i instytucji działających na rzecz młodzieży, dotyczących narzędzi polityki młodzieżowej Województwa Opolskiego.