Jednostka OSP Lewin Brzeski ma nowy samochód

0

Dnia 28 października 2017 roku Pan Artur Kotara Burmistrz Lewina Brzeskiego wraz z Druhem  Piotrem Cierpisz Prezesem Miejsko-Gminnym OSP RP w Lewinie Brzeskim oraz Druhem  Mirosławem Szuta  Komendantem MG OSP RP w Lewinie Brzeskim przywitali w remizie OSP Lewin Brzeski strażaków ochotników, którzy  odebrali nowy samochód ratowniczo – gaśniczy. Jest to wóz z kategorii średnich, mieszczący sześcio osobową załogę.

Nowy nabytek kosztował 682 tys. zł i  został  zakupiony w Ramach Projektu  partnerskiego pn. „ Strażacy ochotnicy – przygotowanie  na zagrożenia”  współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  RPO WO na lata 2014-2020  Oś Priorytetowa IV – Zapobieganie zagrożeniom Działania 4.2 – System wczesnego reagowania i ratownictwa. Gmina Lewin Brzeski dofinansowała zakup samochodu w 30%.