Radni i burmistrz Lewina Brzeskiego złożyli ślubowanie

0

W poniedziałek (19 listopada), odbyła się inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim. Nowo wybranych radni oraz burmistrza Artur Kotara złożyli uroczyste ślubowanie. Radni wybrali także prezydium i składy komisji stałych.


Sesja rozpoczęła się odśpiewaniem Hymnu Państwowego. Obrady otworzył przewodniczący senior – najstarszy spośród wszystkich radnych Roman Pudło. Następnie Przewodniczący Komisji Wyborczej Leszek Gaweł, przedstawił wyniki wyborów do Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim. Nowo wybrani radni zostali zaproszeni do złożenia ślubowania. Najmłodszy spośród radnych – Przemysław Ślęzak – odczytał słowa roty ślubowania: „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców” i kolejno wyczytywał nazwiska radnych, którzy wypowiadali słowo „ślubuję” dodając „Tak mi dopomóż Bóg”. Dodajmy, że ustawowy skład Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim wynosi 15 osób, a złożenie ślubowania jest warunkiem objęcia mandatu radnego.
Kolejnym punktem obrad był wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej. Przewodniczącym został Waldemar Włodek, a jego zastępcą Robert Laszuk, z kolei na sekretarza obrad wybrano Ilonę Gwizdak.

Przewodniczącym Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska został Przemysław Ślęzak, przewodniczącym Komisji Rozwoju Gospodarczego – Robert Laszuk, przewodniczącym Komisji Rewizyjnej – Antoni Rak, a przewodniczącym Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – Ilona Gwizdak.

Następnie ślubowanie złożył burmistrz Artur Kotara: „Obejmując urząd Burmistrza gminy Lewin Brzeski uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy”.

Chwilę później zaprzysiężony burmistrz wygłosił swoje exposé, w którym określił główne cele i zadania do realizacji w trzeciej już kadencji na tym stanowisku. Artur Kotara podkreślił, że będzie to okres obfitujący zarówno w sferze rozwoju infrastrukturalnego, jak i społeczno-gospodarczego w gminie Lewin Brzeski. Burmistrz Kotara jeszcze raz podziękował za zaufanie, jakim został obdarzony 21 października br. – uzyskując poparcie na poziomie niemal 79% – i zaapelował do radnych o owocną i merytoryczną współpracę dla dobra i na rzecz mieszkańców całej gminy.