Gminy Lewin Brzeski i Brzeg podpisały porozumienie ws. przyłączenia się do programu „Posiłek w domu i w szkole”

0
fot. Opolski Urząd Wojewódzki

Rządowy program, pn. „Posiłek w domu i w szkole” w sumie obejmie swoim zasięgiem tysiące osób z Opolszczyzny. Do działania przyłączyły się wszystkie gminy z województwa opolskiego, a w dniu 04.03.2019 w Łubnianach, oficjalne porozumienie podpisały m.in. Gmina Brzeg i Gmina Lewin Brzeski.


Według informacji przekazanych przez Opolski Urząd Wojewódzki, na realizację programu w naszym województwie przekazane zostanie aż 13 milionów złotych. Jego głównym założeniem jest dożywianie dzieci, młodzieży oraz osób starszych. Rządowy program realizowany będzie w trzech modułach: dożywianie dzieci i młodzieży – I moduł, dożywianie osób dorosłych – II moduł oraz III moduł, który dotyczy organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach.

Rządowy program jest niezwykle potrzebny i przedstawiciele opolskich gmin nie kryli zadowolenia z przystąpienia do działania.

– Przystępując do programu „Posiłek w szkole i w domu” Gmina Lewin Brzeski zapewni odpowiednią, dzieciom ze szkół podstawowych oraz innym potrzebującym, pomoc w zakresie dożywania. Jednocześnie cieszymy się z faktu, że program został rozbudowany o tzw. moduł trzeci, w którym to gminy uczestniczące w programie upatrują możliwości pozyskania funduszy na remonty istniejących już stołówek szkolnych – przekazał Dariusz Struski zastępca Burmistrza Lewina Brzeskiego.

W dniu podpisania porozumienia, tj. 4. marca, wicewojewoda opolski Violetta Porowska informowała, że: – Program zakłada zapewnienie posiłków dzieciom i dorosłym będącym w najtrudniejszej sytuacji finansowej oraz budowę stołówek w szkołach podstawowych.
Z rządowego działania skorzystają wszystkie gminy opolskie.

– Z wnioskowanej dotacji na rok bieżący gminy planują przeznaczyć niemal 6 milionów złotych na zakup posiłków i ponad 5,5 miliona zł na pomoc w formie świadczeń pieniężnych w postaci zasiłków celowych 1200 zł na pomoc w formie rzeczowej – informuje wicewojewoda opolski Violetta Porowska.

Dodać należy, że tylko w 2019 roku z pomocy w zakresie dożywiania skorzysta w sumie ponad 22 tysiąca mieszkańców naszego województwa.

Wicewojewoda Violetta Porowska i wiceburmistrz Lewina Brzeskiego Dariusz Struski w trakcie podpisywania porozumienia (fot. Opolski Urząd Wojewódzki)