Dzień Sołtysa w Gminie Lewin Brzeski

0

11. marca obchodzony jest w Polsce Dzień Sołtysa. Z tej okazji, każdego roku Burmistrz Lewina Brzeskiego Artur Kotara organizuje spotkania z Sołtysami, które w Gminie stały się już tradycją. Uroczystości nie zabrakło także w tym roku.


W gminie Lewin Brzeski jest w sumie 20 sołectw. Pod względem liczby mieszkańców są one dość zróżnicowane – największe liczą ponad 1.000 mieszkańców, najmniejsze nieco ponad 100 osób, większość jednak liczy od 200 do 500 mieszkańców.

Zaproszenie Burmistrza na uroczyste spotkanie przyjęła większość Sołtysów. Kilkoro – ze względu na inne ważne obowiązki – nie mogło uczestniczyć w spotkaniu. Uroczystość odbyła się w bardzo miłej i podniosłej atmosferze. Burmistrz Artur Kotara bardzo serdecznie podziękował wszystkim Sołtysom za ich zaangażowanie w rozwiązywanie różnorakich spraw i problemów w sołectwach. Podkreślił ich ogromną rolę w bezpośrednich kontaktach z mieszkańcami. Bardzo często, to właśnie Sołtys jest pierwszą osobą, która włącza się w rozwiązywanie ważnych dla mieszkańców spraw, kontaktuje się z Burmistrzem lub pracownikami Urzędu, aby przekazać ważne informacje o pojawiających się problemach w sołectwie. Jak podkreślił Burmistrz praca ta wymaga poświecenia własnego czasu na rzecz mieszkańców. Niejednokrotnie odbywa się to kosztem wolnego czasu spędzanego w gronie najbliższej rodziny.

Wszyscy Sołtysi otrzymali od Burmistrza listy z podziękowaniami za pracę na rzecz sołectwa i gminy. Kończąc oficjalną część spotkania Burmistrz poinformował o rozpoczętych już działaniach w zakresie remontów świetlic wiejskich. Poinformował również o prowadzonych rozmowach w sprawie uzupełnienia oświetlenia na terenach wiejskich oraz o swoich planach w zakresie utwardzania dróg dojazdowych do posesji w sołectwach. W spotkaniu uczestniczył także przedstawiciel Rady Samorządu Mieszkańców Miasta Lewin Brzeski, który odgrywa podobną rolę w mieście, jak Sołtys w sołectwie.

Druga, mniej oficjalna część spotkania, miała charakter przyjacielskiej rozmowy przy kawie o różnych sprawach dziejących się w sołectwach oraz w gminie.