Jubileusz Zespołu Śpiewaczy „ŁOSIOWIANIE”

0

15 lat to spory okres czasu, przewinęło się wiele osób, kilku kierowników muzycznych, zawsze jednak niezmienna była promocja naszego Łosiowa i dbanie o zagospodarowanie wolnego czasu mieszkańców. Jubileusz zespołu śpiewaczy „Łosiowianie”, który od tylu lat bawi nas i wzrusza zgromadził około 100 gości, wśród których nie zabrakło Burmistrza Lewina Brzeskiego Pana Artura Kotary, Dyrektora Domu Kultury w Lewinie Brzeskim, Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego Grodków-Łosiów, księdza Proboszcza parafii Łosiów, sponsorów/ Firma „Agropol”/ Sołtysa i członków Rady Sołeckiej. Dużą grupę stanowili dawni członkowie zespołu i przyjaciele.


W pięknie ukwieconej Sali Domu Kultury zespoły „Łosiowianie” i zaprzyjaźnione „ Leśne Echo” z Lubszy wystąpiły ze wspaniałymi koncertami, z radością i humorem wykonując przygotowane utwory.

Było mnóstwo kwiatów, prezentów i serdecznych życzeń, o pyszny poczęstunek zadbały panie z Koła Gospodyń Wiejskich (I. Rutkowska, M. Śliwińska ,D .Mielnik), stoły uginały się od smakowitych przekąsek, a ich twórczynie zbierały zasłużone brawa i komplementy.

Świetnie się bawiliśmy, śpiewając i tańcząc w rytmie znanych i lubianych utworów.

Zespołowi życzę dalszego rozwoju muzycznego, wielu występów, nowych kreatywnych członków, a przede wszystkim radości i spełnienia w realizacji swych pasji i zamiłowań. Wszystkiego Najlepszego!

Małgorzata Wieczorek-Smolińska