Lewin Brzeski rozbuduje PSZOK. W trakcie modernizacji odpady wielkogabarytowe będzie można oddać na zgłoszenie telefoniczne

0
fot. UM w Lewinie Brzeskim

Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Lewinie Brzeskim przejdzie modernizację. W związku z zaplanowanymi pracami, od 2. września obiekt zostanie tymczasowo zamknięty, ale mieszkańcy, którzy będą chcieli pozbyć się odpadów wielkogabarytowych i biodegradowalnych będą mogli zrobić to na zgłoszenie telefoniczne.


– „Termin, miejsce odbioru odpadów oraz rodzaj zbieranych odpadów należy uzgodnić telefonicznie z pracownikami podmiotu odbierającego odpady
tj. Zarządem Mienia Komunalnego – Lewin Brzeski Sp. z o.o. pod numerem
tel. 515 473 478” – czytamy w komunikacie Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim.

– W ramach modernizacji i rozbudowy naszego PSZOK-u zostanie utwardzony plac manewrowy pod ruch ciężarowy powyżej 40 ton wraz z odpowiednim systemem odwodnienia i podczyszczania wód opadowych. Podłączymy również sieć kanalizacyjną, wodociągową oraz energetyczną. Obiekt zostanie wyposażony m.in.: w kontener biurowo-sanitarny, magazyn na odpady niebezpieczne, punkt wymiany rzeczy używanych, wiatę półotwartą z boksami do tymczasowej depozycji odpadów oraz najazdową wagę samochodową z instalacją zdalnego odczytu. Całość prac uzupełnią nasadzenia zieleni ozdobnej wokół placu – mówi Artur Kotara, burmistrz Lewina Brzeskiego.

Wartość całej inwestycji (dokumentacja i roboty budowlane) wyniesie 785 tys. złotych. Szacowany termin zakończenia prac przewidywany jest na początek grudnia 2019 r.