Wyjątkowe jubileusze w Lewinie Brzeskim

0
W Miejsko-Gminnym Domu Kultury w Lewinie Brzeskim świętowano 22-lecie działalności Stowarzyszenia Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych „Pomóżmy Im” oraz 20-lecie powstania Warsztatu Terapii Zajęciowej. Z tej okazji 25 lutego w MGDK pojawiło się wielu znamienitych gości, w tym muzyk i poseł Paweł Kukiz, który wspólnie z beneficjentami Ośrodka Rehabilitacji Stowarzyszenia Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych „Pomóżmy Im” oraz uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej dał popis swoich wokalnych umiejętności.
 
W trakcie spotkania nie zabrakło ciepłych słów pod adresem byłych i obecnych członków zarządu, członków stowarzyszenia, pracowników, uczestników WTZ, rodziców podopiecznych, darczyńców, sponsorów oraz wszystkich tych osób, które w jakikolwiek sposób wspierają organizację, a także upominków od zaproszonych gości dla jubilatów. Podziękowania złożyła kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej Elżbieta Wielgus, wiceprezes Stowarzyszenia PiON „Pomóżmy Im” Stefania Iwanicka, a w imieniu uczestników WTZ – Tomasz Bałazy. Ponadto, prezes SPiON Robert Laszuk w formie prezentacji multimedialnej przypomniał historię tworzenia i działalności stowarzyszenia, działającego przy nim Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz Ośrodka Rehabilitacji.
 
Wydarzenie uświetniły występy artystyczne najmłodszych beneficjentów Ośrodka Rehabilitacji Stowarzyszenia Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych „Pomóżmy Im” oraz uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej. Paweł Kukiz wspólnie z uczestnikami zaśpiewał dwa swoje utwory, którymi porwał całą publiczność. Poseł na Sejm obecny był również 19 lat temu na 1. rocznicy powstania WTZ. Zwieńczeniem imprezy był pyszny tort oraz wspólna zabawa taneczna.
 
Wśród zaproszonych gości znaleźli się posłowie Paweł Kukiz, Tomasz Kostuś i Witold Zembaczyński, przedstawiciele władz samorządowych, m.in. Aldona Stalberger z Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej, która reprezentowała marszałka województwa opolskiego Andrzeja Bułę, Jacek Monkiewicz – Starosta Powiatu Brzeskiego, Artur Kotara – Burmistrz Lewina Brzeskiego, Krzysztof Dudojć – ks. proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Lewinie Brzeskim, Łukasz Żmuda – dyrektor opolskiego odziału PFRON, Adam Różycki – dyrektor ROPS w Opolu, Aleksander Podgórny – dyrektor PCPR w Brzegu, radni powiatowi i gminni, przedstawiciele zaprzyjaźnionych organizacji pozarządowych, Warsztatów Terapii Zajęciowej z całego województwa opolskiego, przedstawiciele placówek oświatowych, delegacja Ochotniczej Straży Pożarnej, darczyńcy, sponsorzy, a przede wszystkim osoby niepełnosprawne i ich rodziny.