Świetlica Socjoterapeutyczna w Lewinie Brzeskim wznawia działalność

0
fot. archiwalne/facebook

Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim opublikowano informację o tym, że miejscowa Świetlica Socjoterapeutyczna wznawia zajęcia z dziećmi. Będą się one odbywać w ścisłym reżimie sanitarnym.


Informuję, że z dniem 26 maja 2020r. Świetlica Terapeutyczna w Lewinie Brzeskim wznawia zajęcia z dziećmi w tzw. reżimie sanitarnym. Ze względu na wytyczne GIS, MZ i MRPiPS liczba miejsc w placówce jest ograniczona. Z uwagi na w/w zalecenia, placówka będzie prowadziła zajęcia profilaktyczno-wychowawcze oraz terapeutyczne dla dzieci, które zostały zakwalifikowane w roku szkolnym 2019/2020 na zajęcia popołudniowe. Zajęcia te są przeznaczone dla dzieci potrzebujących pomocy i wsparcia psychologiczno-terapeutycznego. – czytamy w informacji Renaty Pietruńko dyrektora Świetlicy Socjoterapeutycznej w Lewinie Brzeskim, opublikowanej na stronie www.lewin-brzeski.pl

Dodatkowo, poinformowano także, że zajęcia świetlicowe dla dzieci, które uczęszczały do placówki w trwającym roku szkolnym, kontynuowane będą w formie e-świetlicy na stronie facebookowej. 

– Zapraszamy wszystkie zainteresowane dzieci, żeby codziennie od godz. 12.00 brały udział w naszych warsztatach plastyczno-manualnych oraz zajęciach terapeutycznych i psychologiczne na Facebooku Świetlicy. E-zajęcia są przeznaczone dla dzieci i rodziców. Wystarczy wpisać w przeglądarkę internetową: Facebook Świetlica Terapeutyczna w Lewinie Brzeskim. – czytamy dalej w komunikacie. 

Dodajmy, że zgodnie z wytycznymi MEN dzieci z klas I-III, które wymagają opieki, mogą skorzystać z zajęć opiekuńczo-wychowawczych organizowanych przez macierzyste szkoły podstawowe.

Oprócz tego, lewińska świetlica udziela także telefonicznych konsultacji psychologicznych i pedagogicznych. Te uzyskać można pod numerami telefonów: 77 412 8972 i 731 284 089 od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00-14:00. 

Zadzwoń, żeby porozmawiać z psychologiem lub pedagogiem. Istnieje możliwość konsultacji osobistych w placówce (po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym), oczywiście przy zachowaniu reżimu sanitarnego. Zajęcia logopedyczne zostają zawieszone do końca sierpnia bieżącego roku. – podsumowuje komunikat dyrektor Renata Pietruńko.