Lewin Brzeski przeprowadził audyt dróg gminnych i składa wnioski o dofinansowanie na remonty

0
fot. UM w Lewinie Brzeskim / zdjęcie poglądowe

Przebudowa blisko kilometrowego odcinka drogi w Sarnach Małych może uzyskać dofinansowanie jeszcze w tym roku. Kolejny wniosek na przebudowę drogi do miejscowości Piaski jest w trakcie przygotowywania. Plany remontów poprzedzone zostały inwentaryzacją infrastruktury komunikacyjnej na terenie całej gminy Lewin Brzeski.


– W pierwszej kolejności przeprowadziliśmy audyt dróg gminnych i podzieliliśmy je na trzy kategorie, m.in. w zależności od częstotliwości ich uczęszczania, stanu nawierzchni oraz liczby osób mieszkających w danej miejscowości. Część z nich spełnia warunki ubiegania się o dotacje zewnętrze i to one są w pierwszej kategorii rankingu. Mamy też drogi, które wymagają jedynie remontów, a nie całej przebudowy – mówi Artur Kotara.

– Na pierwsze dwa zadania już szukamy środków finansowych. Wniosek o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na remont drogi w Sarnach Małych został już złożony. W październiku zostaną złożone dokumenty o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na przebudowę drogi do miejscowości Piaski w sołectwie Mikolin – dodaje burmistrz Lewina Brzeskiego.

Dodajmy, że zakres prac przy przebudowie drogi w Sarnach Małych zakłada całkowitą przebudowę nawierzchni wraz ze zjazdami, regulację urządzeń podziemnych oraz wykonanie docelowego oznakowania pionowego. Szacunkowa wartość tego zadania wynosi 712.000,00zł brutto. W ramach inwestycji w miejscowości Piaski przewiduje się wymianę nawierzchni gruntowej na bitumiczną z powierzchniowym odprowadzeniem wód opadowych i oznakowaniem pionowym. Koszt tych prac oszacowano na 500.000,00zł brutto.