Dostęp do Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim będzie ograniczony

0
fot. archiwum

Od dzisiaj (22.10), wejście do Urzędu Miejskiej w Lewinie Brzeskim będzie ograniczone. Wstęp do dwóch budynków magistratu (przy ul. Rynek 1 i 26) będzie możliwy tylko w przypadku spraw niecierpiących zwłoki lub wymagających osobistego stawiennictwa. Władze miasta uspokajają, że wśród urzędników nie ma przypadku zakażenia koronawirusem, a ograniczenia są działaniem zapobiegawczym.


– „Od dzisiaj do odwołania, załatwianie spraw w urzędzie możliwe jest jedynie w formie elektronicznej, telefonicznej oraz korespondencji tradycyjnej (Poczta Polska, kurier) lub pozostawianie korespondencji w skrzynkach usytuowanych przed wejściem do budynków przy ul. Rynek 1 i 26. Wprowadza się całkowity zakaz poruszania się klientów zewnętrznych po obiektach urzędu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym, istnieje możliwość kontaktu osobistego z pracownikami poszczególnych wydziałów w wyznaczonym miejscu. Do wezwania pracownika służy dzwonek umieszczony przy drzwiach Urzędu” – czytamy w komunikacie na stronie internetowej lewińskiego urzędu.

Jak wyjaśnia naszej redakcji Barbara Chyża, sekretarz gminy: -”Nie mamy żadnego przypadku koronawirusa w urzędzie, ale działamy zapobiegawczo, aby ograniczyć ilość ewentualnych zakażeń. Wszystkie sprawy będą załatwiane na bieżąco, ale w bezpieczniejszej formie. Kontakt telefoniczny, mailowy lub tradycyjna poczta. Mamy dzwonek u drzwi, jest możliwość umówienia się z pracownikiem na konkretną godzinę, np. w celu podpisania bądź odebrania dokumentów. Jest u nas także wydział komunikacji i po uzgodnieniu ze starostwem w tym wydziale dotyczą takie same zasady”.

Dane kontaktowe dla klientów Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim:
1) adres do wysyłki pocztowej: Urząd Miejski w Lewinie Brzeskim ul. Rynek 1 49-340 Lewin Brzeski
2) Skrzynki podawcze do korespondencji znajdują się przy wejściu do budynku ul. Rynek 1 i Rynek 26
3) Adres do komunikacji elektronicznej:
fax – 77 424 66 38
poczta e-mail – lb@lewin-brzeski.pl
platforma e-puap.

Sprawy pilne, wymagające osobistego stawiennictwa, złożenia podpisu, będą załatwiane po umówieniu terminu drogą mailową lub telefonicznie pod numerami telefonów :
Urząd Miejski w Lewinie Brzeskim:
Kierownictwo Urzędu – Sekretariat             –  77 4246600 , 77 4246624
Wydział Organizacyjny                                          –  77 4246631
Wydział Finansowo-Budżetowy                             –  77 4246628 
Wydział FN – deklaracje śmieciowe                      –  77 4246670
Wydział Podatkowy – podatki, opłaty lokalne     –  77 4246635
Wydział Budownictwa i Inwestycji                       –  77 4246637
Wydział Oświaty i Spraw Społecznych                 –  77 4246634
Wydział OK – działalność gospodarcza                 – 77 4246636
Wydział Roln. i Gospodarki Nieruchomościami   – 77 4246626
Wydział Spraw Obywatel. Urząd Stanu Cywilnego  – 77 4246650
Wydział SO   – zameldowanie                                   – 77 4246643
Wydział SO – dowody osobiste                                 – 77 4246646
Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej   
i Ochrony Środowiska                                               – 77 4246639
Wydział GK – sprawy mieszkaniowe                      – 77 4246680
Straż Miejska                                                             – 77 4246665
 
Oddział Zamiejscowy Wydziału Komunikacji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego – telefon 77 424 66 63
 
Kasa Urzędu czynna dla obsługi klienta w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 13.00.