PSP w Skorogoszczy „Szkołą uczącą myślenia krytycznego”

0

W roku szkolnym 2020/21 Publiczna Szkoła Podstawowa w Skorogoszczy rozpoczyna przygodę z myśleniem krytycznym, które ma przygotować uczniów do świadomego i odpowiedzialnego życia w dorosłym świecie, w świecie globalnym, w świecie Internetu, w świecie informacji, które wymagają umiejętności myślenia krytycznego.


Co kryje się za pojęciem „myślenie krytyczne”? Nie ma ono nic wspólnego z krytykowaniem. Na umiejętność myślenia krytycznego składa się 10 postaw, o których uczniowie będą się uczyć na poszczególnych zajęciach.

Te postawy to m.in.: kwestionowanie oczywistości i własnych założeń, myślenie o konsekwencjach, myślenie o myśleniu, odróżnianie faktów od opinii, umiejętność przekazywania informacji, umiejętność tworzenia hipotez, analizowania, oceniania, rozpoznawanie swoich i innych osób emocji (potrzeb), rozwiązywanie problemów, sprawdzanie faktów, umiejętność tworzenia logicznych powiązań.

W realizacji celu nauczyciele wspierają się odpowiednimi narzędziami (rutynami), które znajdują zastosowanie na zajęciach. Niektórzy z nich stosują te narzędzia już od września, niektórzy zaczynają dopiero tę przygodę. Jedno jest pewne, dzieci polubiły taki model nauki, wszyscy są zaangażowani, każdy pracuje na miarę swoich możliwości i ma szansę aktywnie uczestniczyć w zajęciach. Przed szkołą wielkie wyzwanie, ale jak podkreślają nauczyciele nie będzie to czas stracony, przede wszystkim dla uczniów.