W Gminie Lewin Brzeski otwarto kolejny Klub Seniora

0

W poniedziałek 26. kwietnia 2021r. w Wiejskim Domu Kultury w Łosiowie odbyło się uroczyste otwarcie Klubu Seniora. To kolejna tego typu inicjatywa w Gminie Lewin Brzeski. Seniorzy będą mogli spełniać w nim swoje pasje, integrować się i poszerzać swoją wiedzę.

W imieniu burmistrza Lewina Brzeskiego gości przywitał zastępca burmistrza Dariusz Struski. Wśród zaproszonych znaleźli się m.in.: poseł Paweł Kukiz, dyrektor Biura Wojewody Opolskiego Mariusz Nieckarz, przewodniczący Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim Waldemar Włodek, radni Rady Miejskiej – Paulina Kamińska oraz Łukasz Bacajewski, sołtys Łosiowa Małgorzata Wieczorek-Smolińsk, kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Alicja Cieślik i pracownicy Ośrodka oraz przedstawicielki seniorów z Łosiowa.

Zaproszeni goście przecinając biało-czerwoną wstęgę, dokonali uroczystego otwarcia Klubu Seniora. Utworzenie kolejnego już Klubu Seniora w gminie Lewin Brzeski było możliwe dzięki środkom finansowym pochodzącym z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020.

Kluby seniora wpisuje się w długofalową politykę senioralną w kraju, tj. ogółu działań adresowanych na rzecz osób starszych w Polsce, których celem jest realizacja zadania i inicjatywy, kształtujących warunki godnego celem jest dążenie do budowania i rozwoju aktywnego i zdrowego starzenia się, opracowywanie kierunków działań, inicjowanie, wspieranie i promowanie rozwiązań z zakresu polityki społecznej na rzecz osób starszych oraz przedstawianie rozwiązań na rzecz rozwoju systemu wsparcia osób starszych.

Burmistrz Lewina Brzeskiego wiele razy podkreślał, iż kluby seniora to idealne miejsce dla osób, które nadal są pełne pasji i zaangażowania, osób aktywnych, zainteresowanych różnymi formami aktywności i integracji. Wyraził także przekonanie, iż działalność klubów zarówno w Lewinie Brzeskim, jak i Łosiowie przyniesie bogatą ofertę zajęć, które zapełnią wolny czas ich uczestnikom – tak, by jak najdłużej mogli zachować sprawność na wszystkich płaszczyznach życia i z satysfakcją uczestniczyć w życiu gminy. Seniorzy w klubach seniora potwierdzają, że jesień życia może być czasem pełnym radości i spełnienia.