Lewin Brzeski prowadzi starania o rozbudowę autostrady A4. Chodzi o dodatkowy węzeł

1
fot. autostrada A4 / Google Map

Bliskość węzła autostradowego stwarza miastom spore możliwości rozwoju gospodarczego. Przedsiębiorcy chętniej inwestują na takich terenach i nie trzeba tego specjalnie tłumaczyć. Dostęp do autostrady i lepsza infrastruktura drogowa bywają kluczowymi argumentami w zakresie transportu. Właśnie o taki węzeł autostradowy starają się władze gminy Lewin Brzeski.Odcinek A4 pomiędzy Brzegiem a Opolem Zachód wynosi ponad 28 km i jest jednym z najdłuższych odcinków tej drogi bez węzła pośredniego. Inne odległości między zjazdami wynoszą ok. 20, 14, 10, a nawet 7 km.

Władze Lewina Brzeskiego widzą możliwość budowy nowego węzła w ciągu drogi powiatowej nr 1508, prowadzącej z Lewina Brzeskiego do Niemodlina. Innym rozwiązaniem mógłby być zjazd na wysokości miejscowości Sarny Małe (droga powiatowa nr 1184 O).

  • „Budowa dodatkowego węzła na autostradzie A4 byłaby korzystna dla dużego regionu: Lewina Brzeskiego, Niemodlina, Popielowa, a także innych miejscowości w obrębie wymienionych gmin. Na naszym terenie znajduje się podstrefa Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest – Park”, jednak brak węzła autostradowego nie pozwala w pełni wykorzystać możliwości i potencjału tego obszaru. Dodatkowy węzeł na styku gmin Lewin Brzeski i Niemodlin zapewniłby spójność przestrzenną dla korytarza transportowego na terenie całego województwa opolskiego, bo dzisiaj podróżując autostradą możemy zjechać albo na wysokości Brzegu, albo na wysokości Opola, nie ma innego, alternatywnego zjazdu pomiędzy tymi węzłami” – mówi Artur Kotara, burmistrz Lewina Brzeskiego.

    Radni miejscy podjęli w tej sprawie uchwałę intencyjną, a podobne stanowisko wyrażają władze Popielowa.

    Co ciekawe, o konieczności przebudowy całego opolskiego odcinka A4 mówi się od wielu lat, a jednym z elementów miałaby być budowa trzeciego pasa. W 2017 roku ówczesny wojewoda opolski zapewniał, że w tym celu wykupiono już niezbędne grunty wzdłuż drogi, jednak tak duża inwestycja wciąż oczekuje na zabezpieczenie finansowe.

    Na razie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przeprowadzi remont na opolskim odcinku autostrady A4 pomiędzy Górą św. Anny a granicą województwa opolskiego i śląskiego. Wartość tego zadania wyniesie 56,5 mln złotych, a wymiana nawierzchni i podbudowy drogi została podzielona na pięć etapów, z czego każdy będzie trwał maksymalnie 2 miesiące.

    Warto dodać, że na kompleksową przebudowę drogi A4 uwzględniającą trzeci pas ruchu oraz przebudowę węzłów, doczekał się dolnośląski odcinek autostrady pomiędzy Wrocławiem a Legnicą. Samo stworzenie dokumentacji projektowej w tym przypadku będzie kosztować blisko 29 mln złotych.