5 nauczycieli z Lewina Brzeskiego otrzymało awans zawodowy

0

Dołączenie do grona nauczycieli mianowanych to kolejny stopień w drodze awansu zawodowego pedagogów. W środę (25.08) w gabinecie burmistrza Lewina Brzeskiego Artura Kotary odbyło się wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego dla pięciu nauczycieli z lewińskich placówek oświatowych.


Nominacje z rąk burmistrza Lewina Brzeskiego otrzymały: Celina Greniuch z Przedszkola Publicznego nr 1 w Lewinie Brzeskim, Ewelina Guźniczak z Publicznej Szkoły Podstawowej w Łosiowie, Agnieszka Mihułka z Publicznej Szkoły Podstawowej w Lewinie Brzeskim, Aleksandra Wszołek-Żurek z Publicznej Szkoły Podstawowej w Lewinie Brzeskim oraz Małgorzata Pasieka z Publicznej Szkoły Podstawowej w Lewinie Brzeskim.

Przypomnijmy, że warunkiem nadania nauczycielowi stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego jest: spełnienie wymagań kwalifikacyjnych do nauczania danego przedmiotu lub prowadzenia zajęć, odbycie stażu w wymiarze 2 lat i 9 miesięcy, zakończonego pozytywną oceną dorobku zawodowego nauczyciela, a także zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną.

W czasie spotkania burmistrz Artur Kotara z satysfakcją gratulował wysokiego poziomu wyników egzaminów. Nauczyciele ślubowali rzetelnie pełnić powinność nauczyciela i wychowawcy młodzieży, a także kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych i poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Na zakończenie burmistrz złożył Paniom życzenia wszelkiej pomyślności, satysfakcji oraz dalszych sukcesów w życiu osobistym i zawodowym.