Ekologicznie w gminie Lewin Brzeski

0
Reklama
Reklama
Reklama

Cykl warsztatów o recyklingu i gospodarce odpadami, tematyczne konkursy plastyczne i fotograficzne dla dzieci oraz młodzieży, a także otwarcie strony internetowej dedykowanej ekologii i środowisku, to główne założenia projektu realizowanego w Lewinie Brzeskim. Dzięki podpisanej umowie pomiędzy Gminą Lewin Brzeski a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska, całe zadanie otrzymało finansowe wsparcie.


  • „Gmina Lewin Brzeski podpisała umowę dotacji na realizację zadania edukacyjnego pn. “Ekokampania na rzecz ochrony środowiska w gminie Lewin Brzeski”, dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu z Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej. W ramach zadania zaplanowano szereg przedsięwzięć: – warsztaty ekologiczne nt. gospodarowania odpadami, recyklingu, kształtowania właściwych postaw proekologicznych i aktywizacji społeczności lokalnej poprzez wspólne działania na rzecz ochrony środowiska, które połączone są z: rajdem rowerowym, gminnymi obchodami Dnia Dziecka, spływem kajakowym, biegami ulicznymi „Lewin Biega”; – konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży związany z ochroną środowiska; – konkurs fotograficzny dla dzieci i młodzieży związany z ochroną środowiska” – czytamy na stronie internetowej UM w Lewinie Brzeskim.

Dodatkowo powstała strona internetowa, dedykowana całemu projektowi https://ekokampania-lewinbrzeski.pl/. Platforma jest na bieżąco aktualizowana, a można na niej znaleźć m.in. informacje o wszystkich organizowanych przedsięwzięciach, treści edukacyjno-informacyjne o stosowanym w gminie systemie gospodarki odpadami komunalnymi, funkcjonowaniu Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, prawidłowym gospodarowaniu odpadami oraz zasadach recyklingu.

Reklama
Reklama
Reklama