7 sołectw w gminie Lewin Brzeski z dofinansowaniem w ramach MIS

0
fot. UM w Lewinie Brzeskim
Reklama
Reklama

16 maja 2024 r. w Ratuszu w Brzegu odbyło się uroczyste podpisanie umowy do nowej edycji projektu Marszałkowska Inicjatywa Sołecka.


Dla przypomnienia Inicjatywa ta jest dofinansowaniem zadań własnych gminy, dotyczących realizacji małych projektów lokalnych na terenach wiejskich, ze środków Samorządu Województwa Opolskiego. Kwota wsparcia przewidziana na każde sołectwo wynosi 6 500,00 zł, przy wkładzie własnym gminy na poziomie 20% kwoty dofinansowania.

Druga edycja Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej na lata 2023-2025 obejmie 7 sołectw z terenu Gminy Lewin Brzeski: 

Reklama - ciąg dalszy wpisu poniżej
Reklama
Reklama
  • sołectwo Buszyce z projektem „Postawienie altany”,
  • sołectwo Golczowice z projektem „Zakup traktorka koszącego”,
  • sołectwo Leśniczówka z projektem „Remont drogi gminnej w sołectwie Leśniczówka”,
  • sołectwo Ptakowice z projektem „Doposażenie placu zabaw”,
  • sołectwo Stroszowice z projektem „Doposażenie placu zabaw”,
  • sołectwo Strzelniki z projektem „Stoły i ławki biesiadne”,
  • sołectwo Wronów z projektem „Doposażenie siłowni zewnętrznej – zakup dodatkowego sprzętu”.

Podpisanie stosownych umów objęło cały powiat brzeski, była to więc dobra okazja do spotkania nowo wybranego Marszałka Województwa Andrzeja Buły z nowo wybranymi wójtami i burmistrzami gmin brzeskich: Arturem Kotarą (Gmina Lewin Brzeski), Miłoszem Krokiem (Gmina Grodków), Tymoteuszem Drebschok (Gmina Olszanka), Michałem Markiem (Gmina Lubsza). Miłe okoliczności, uprzejme rozmowy o planach na najbliższą przyszłość, a przy okazji kilka zdjęć, w tym również z głównymi odbiorcami dofinansowania, czyli sołtysami wsi.

Reklama
Reklama