NOWA „SALA PRZYRODY TAURON Ekoenergia” W ŁOSIOWIE

1

Otrzymała honorowy tytuł „Szkoły Naturalnie Najlepszej” i nagrodę pieniężną w wysokości 40 tysięcy zł na remont i wyposażenie sali dydaktycznej do nauki przyrody. 30 września br., odbyło się uroczyste otwarcie nowoczesnej sali.


Szkoła odniosła sukces, ma nową salę, która przeszła gruntowny remont. Wyposażono ją w nowoczesne sprzęty i pomoce dydaktyczne. Jest to teraz klasa, w której uczniowie będą uczyć się na miarę XXI wieku. A wszystko dzięki spółce TAURON Ekoenergia z siedzibą w Jeleniej Górze i jej autorskiej akcji społecznej „Sala Przyrody TAURON Ekoenergia”. W roku bieżącym zadaniem uczestników było przygotowanie projektu kalendarza ściennego. Zwycięstwo było możliwe dzięki zaangażowaniu całej szkoły. Dzieci pracowały pod kierunkiem koordynatora pani Anny Jelenkowskiej i pani Teresy Rączki.
Z okazji otwarcia „Sali Przyrody TAURON Ekoenergia” progi naszej placówki zaszczycili liczni goście: pani Monika Meinhart – Burzyńska – Szef Biura Komunikacji i Marketingu TAURON Ekoenergia, pan Dariusz Struski- Wiceburmistrz Lewina Brzeskiego, pani Małgorzata Smolińska – sołtys Łosiowa, dyrektorzy szkół podstawowych: pani Hanna Grubiak i pan Zdzisław Biernacki, pani Jadwiga Fornal – dyrektor Gimnazjum w Łosiowie, ksiądz proboszcz Leszek Włodarczyk, Dorota Jasiczek – kierownik Banku Spółdzielczego, pani Irena Rutkowska – przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich, przedstawiciele OODR: pan Dariusz Sitko – Zastępca Dyrektora, pani Patrycja Borkowska – główny specjalista ds. integracji dzieci i młodzieży wiejskiej i pani Joanna Palij – główny specjalista ds. ogrodnictwa.
Podczas uroczystości dyrektor szkoły pani Beata Hargot i uczniowie podziękowali spółce TAURON Ekoenergia. Przedstawiciele Rady Rodziców wręczyli autorom zwycięskiej pracy wyróżnienia i ufundowane nagrody. Uczniowie przedstawili drogę do sukcesu i program artystyczny.
Wejście do „Sali Przyrody TAURON Ekoenergia” nastąpiło po symbolicznym przecięciu wstęgi, którego dokonali: pani Monika Meinhart-Burzyńska, pan Dariusz Struski oraz uczennica klasy 2 – Hanna Mokrzan. Ksiądz proboszcz poświęcił nową pracownię.
W nowoczesnej sali uczniowie prezentowali zebranym doświadczenia oraz zakupiony sprzęt i pomoce dydaktyczne.
Goście zgodnie gratulowali zwycięstwa, pomysłowości i wiedzy na temat odnawialnych źródeł energii. Zachwyceni byli przygotowaną przez panią Teresę Gabruk inscenizacją
i wystrojem szkoły, nad którym czuwała pani Anna Piekoszewska.
Nagroda jest dowodem na to, że warto podejmować wyzwania. Dla uczniów było to szczególne wyróżnienie za ich wielkie poświęcenie i zaangażowanie w działania, jakie od lat prowadzą na rzecz ekologii.
„Wdzięczność trudno jest ubrać w słowa dlatego, DZIĘKUJEMY zawiera wszystko, co chcemy wyrazić”.

Anna Jelenkowska