SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁOSIOWIE PO RAZ TRZECI Z CERTYFIKATEM

0

Kapituła  Programu Szkoły dla Ekorozwoju corocznie przyznaje Certyfikaty Zielonej Flagi. W bieżącym roku po raz trzeci wśród laureatów znalazła się Publiczna Szkoła Podstawowa w Łosiowie. Uroczyste wręczenie certyfikatów odbyło się 12 października podczas XIII Ogólnopolskiego Zjazdu Szkół dla Ekorozwoju.


„Zielona Flaga” To najwyższe międzynarodowe wyróżnienie potwierdzające ogromne zaangażowanie i wysoką jakość działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Tytuł, nadawany jest szkołom w ramach Programu Eco – Schools.

Aby uzyskać certyfikat  „Zielonej Flagi” należało spełnić określone wymagania kierując się metodą
7 kroków:  powołanie lokalnego komitetu, przeprowadzenie audytu ekologicznego, opracowanie kodeksu ekologicznego, opracowanie programu działań i ich realizacja. Monitoring oddziaływania    na środowisko, zajęcia dydaktyczne w ramach programu nauczania, akcje informacyjne i współpraca z partnerami zewnętrznymi oraz audyt podsumowujący.

Uzyskanie Zielonej Flagi po raz trzeci jest jednoznaczne z przyznaniem jej na okres kolejnych trzech lat. Takich placówek jest obecnie w Polsce 35. Działania na rzecz ochrony środowiska i jego zasobów podejmowane są w naszej szkole od wielu lat. W minionym roku szkolnym sukces zawdzięczamy realizacji trzech obszarów tematycznych: „Żywność- zdrowo, lokalnie i odpowiedzialnie”, „Transport i aktywność ruchowa” oraz „ Zielona Energia”.

Działania realizowaliśmy poprzez liczne programy i projekty. Uczestniczyliśmy w konkursach i
akcjach . Zorganizowaliśmy wiele wycieczek, zajęć warsztatowych i spotkań ze specjalistami. W projekt zaangażowana była cała społeczność szkoły, rodzice oraz środowisko lokalne.

Jesteśmy dumni, że nasze działania ekologiczne zostały docenione i nagrodzone prestiżowym certyfikatem ekologicznym.

koordynator programu
Anna Jelenkowska