Hej kolęda, kolęda!

0

W ostatnim przedświątecznym tygodniu dwadzieścioro dzieci z lewińskiej podstawówki zamieniło się w Kolędników: Maryję , Józefa, Trzech Króli , Heroda, Dworzanina, Aniołki, Diabła ,Śmierć, Pasterzy, Turonia i Gwiazdora. 

Pod przewodnictwem pań : Joanny Taratuty, Urszuli Kowalskiej i Danuty Laszuk, oraz z pomocą panów woźnych – przygotowali występ grupy kolędniczej, na który składały się krótkie scenki znane nam z tradycji ludowej , związane z Bożym Narodzeniem oraz kolędy zarówno śpiewane, jak i grane na skrzypcach. Nie zabrakło też –jak zwyczaj każe – noworocznych życzeń „zdrowia, szczęścia, pomyślności na ten Nowy Rok”.
   Pierwszym występem ,w Domu Kultury dn. 17 grudnia , dzieci uświetniły wystąpienie Pana Burmistrza Artura Kotary składającego sprawozdanie.
  Drugim występem ucieszyły nauczycieli –emerytów na szkolnym spotkaniu opłatkowym. Po raz trzeci i czwarty dzieci wystąpiły na szkolnym apelu przedświątecznym. Piąty występ to planowany udział w Herodach.
Niespodzianką dla uczniów naszej szkoły było przybycie na tenże apel Mateuszka Lenartowicza z mamą- chłopca z Brzegu, na pomoc któremu od kilku już lat zbieramy plastikowe nakrętki.
Wielkie wzruszenie, a nawet łzy i wspólne zdjęcia…
Joanna Taratuta