Na cześć Niepodległej

0

W ostatnich tygodniach w Publicznej Szkole Podstawowej w Lubszy miały miejsce wydarzenia związane z obchodami 100 – lecia Odzyskania Niepodległości. Uroczystości rozpoczęły się 28 września br. inauguracją oraz wciągnięciem flagi na maszt. Kolejnym wydarzeniem była uroczystość Dnia Patrona Szkoły – Jana Pawła II, która odbyła się 23 października. Miała ona charakter patriotyczny. Uczniowie wzięli udział w konkursie plastycznym na godło Polski oraz mogli wykazać się wiedzą nt. historii Polski.


W listopadzie uczniowie kl. IV – VIII wzięli udział w konkursie na wykonanie gazetki patriotycznej. Ponadto cała społeczność uczniowska włączyła się w akcję ogłoszoną przez MEN – ,,Rekord dla Niepodległej”, która odbyła się 9 listopada br. i polegała na odśpiewaniu o godz. 11.11 czterech zwrotek hymnu państwowego. Również 9 listopada br. na boisku sportowym Ludowego Zespołu Sportowego„Victoria” Dobrzyń odbył się I BIEG NIEPODLEGŁOŚCI – bieg z okazji 100 – lecia odzyskania niepodległości zorganizowany przez naszą szkołę pod patronatem Wójta Gminy Lubsza Pana Bogusława Gąsiorowskiego. Głównymi celami biegu było upamiętnienie 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości, upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu, propagowanie rywalizacji sportowej i współzawodnictwa oraz popularyzacja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży z naszej gminy. Do biegu zgłoszono 184 uczniów. Byli to uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej w Czepielowicach, Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Michałowicach, Publicznej Szkoły Podstawowej w Mąkoszycach oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubszy i Filialnej Szkoły w Dobrzyniu. Bieg odbył się w 8 kategoriach wiekowych z podziałem na płeć. Dystans biegu wynosił od 200 do 1200 m w zależności od wieku uczestników. Po biegu zwycięzcy oraz zawodnicy, którzy zajęli II i III miejsce otrzymali pamiątkowe medale, dyplomy oraz słodki poczęstunek. W kategorii drużynowej zwyciężyli uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej w Mąkoszycach. Na kolejnych miejscach znaleźli się uczniowie z Lubszy, Czepielowic i Michałowic. Podczas imprezy został wspólnie odśpiewany hymn Polski, a także odbył się bieg okolicznościowy z flagami na dystansie ok. 400 metrów, w którym wzięli udział wszyscy chętni. Serdeczne podziękowania należą się: p. Adamowi Mykicie, p. Krzysztofowi Kulwickiemu z MOSiR w Brzegu, Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury w Lubszy oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubszy. Zorganizowanie biegu nie byłoby możliwe, gdyby nie życzliwe podejście oraz pomoc w/w osób.

Ostatnim akcentem obchodów 100 – lecia niepodległości była uroczysta akademia, która odbyła się 13 listopada br. Uczniowie w strojach galowych wysłuchali występu przygotowanego przez uczniów kl. IV – VIII. Oprócz prozy, wierszy o charakterze patriotycznym, uczniowie zaprezentowali się w piosenkach obrazujących walkę, drogę Polski do niepodległości. Uczennice kl. IV B zaprezentowały się w piosence ,,11 listopada”, a uczniowie kl. V A i V B przygotowali utwory: ,,Mury”, ,,Biały Krzyż” oraz ,,Niepodległa, niepokorna”. Podczas występu uczniowie kl. VIII zaprezentowali symboliczne sceny historyczne – od rozbiorów, poprzez powstania, aż po odzyskanie niepodległości.

Występ uczniów, który obejrzeli także rodzice, był ostatnim wydarzeniem podsumowującym szkolne obchody 100 – lecia niepodległości.

Opr. K. Raczkowska