,,Szkoła w Kościerzycach dla Niepodległej”

0

Pierwsze półrocze było dla naszej szkoły bardzo aktywnym okresem. 13 grudnia zakończył się kilkumiesięczny projekt pt. ,,Uczniowie dla Niepodległej”. Zaangażowani byli zarówno uczniowie jak i nauczyciele, a opiekunem całego przedsięwzięcia była nasza polonistka, Pani Jolanta Sienkiewicz-Kawałko.


Uroczystości zainaugurowano podniesieniem flagi państwowej z asystą pocztu sztandarowego. Cała społeczność uczniowska, odświętnie ubrana, odśpiewała hymn Polski.

Słowa Mazurka rozbrzmiewały również na boisku szkolnym

9 listopada, kiedy to włączyliśmy się do ogólnopolskiej akcji śpiewania hymnu.

Uczniowie naszej szkoły wzięli również udział w VI Dyktandzie Niepodległościowym ,,Po polsku o historii”. Finał wojewódzki odbył się 7 listopada w Opolu, laureatką została Julia Kawiak.

Jednym z priorytetowych zadań była wycieczka do Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach. Mieliśmy okazję uczestniczyć w atrakcyjnych warsztatach. Ponadto, w naszej placówce eksponowane były dwie wystawy czasowe dotyczące jeńców polskich w ZSRR pt. ,,Na nieludzkiej ziemi” i ,,Polski teatr w obozach jenieckich Wehrmachtu”. Druga z nich wzbudziła szczególne zainteresowanie uczniów z koła teatralnego.

Nasi uczniowie wykazali się hartem ducha i samozaparciem, kiedy pokonali trasę Biegu Niepodległości, który miał miejsce w Lubszy, 8 listopada.

W naszej placówce miały miejsce również liczne konkursy literackie i plastyczne czy też prezentacje multimedialne ukazujące drogi Polaków do niepodległości. Z inicjatywy uczniów naszej szkoły Julii Kawiak i Patryka Puszkiewicza zorganizowano międzyklasowy konkurs historyczny.
Kolejną atrakcją był koncert dla Niepodległej, który miał miejsce 18 listopada. W wykonaniu uczniów i absolwentów szkoły mogliśmy usłyszeć pieśni począwszy od legionowych, powstańczych, z okresu stanu wojennego, drugiej wojny po piosenki współczesne. W śpiewanie zaangażowała się publiczność oraz gość specjalny, wójt Bogusław Gąsiorowski.

Koncert dla Niepodległej był jednym z wielu kilkumiesięcznych działań podjętych przez naszą szkołę dla uczczenia Święta Niepodległości.

Zwieńczeniem projektu było przedstawienie teatralne pt. ,,Mowa Ojczysta”, ilustrujące rolę języka polskiego na przestrzeni wieków, zwłaszcza w trudnych dla nas momentach dziejowych. Skłaniało też do refleksji na temat naszego stosunku do języka ojczystego. Przedstawienie zachwyciło całą społeczność szkolną, jak i rodziców.

Zespół redakcyjny w składzie:

Natalia Gielman, Kordian Zamojski, Karolina Maurer