Umiem pływać

0

Projekt „Umiem Pływać” ponownie jest realizowany w Publicznej Szkole Podstawowej w Mąkoszycach. Zajęcia odbywają się na krytej pływalni w Namysłowie raz w tygodniu, zgodnie z założonym programem i harmonogramem.


Zajęcia te to przede wszystkim nauka podstawowych umiejętności pływania, jak też możliwość rozwijania i podnoszenia sprawności fizycznej. Uczestnictwo w programie wpływa także na zachęcenie do systematycznego uprawiania sportu oraz prowadzenia zdrowego i aktywnego stylu życia.

Dzieci bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach prowadzonych na basenie, bez względu na poziom umiejętności i sprawności fizycznej, frekwencja uczniów jest bardzo wysoka. Mali pływacy mają lepszą koordynację ruchową, są bardziej sprawni. Ćwiczenia w wodzie i pływanie to również jeden z najskuteczniejszych sposobów zapobiegania i korygowania wad postawy.

Projekt ten dofinansowany jest ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w ramach dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Samorządów Gminnych Województwa Opolskiego.