Zakończenie projektu „Umiem pływać”- 2019 w ZSP Czepielowicach

0

4 czerwca 2019 r. uczniowie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Czepielowicach zakończyli cykl wyjazdów do  Centrum Turystyki i Rekreacji „Delfinek” w Namysłowie. Były to zajęcia pozalekcyjne, całkowicie bezpłatne. Organizatorem wyjazdów było Wojewódzkie Zrzeszenie LZS oraz Urząd Gminy w Lubszy. Program dofinansowano ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla uczniów w ramach dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki.


Uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli w zajęciach i bardzo polubili wyjazdy na basen. Miła i profesjonalna kadra instruktorów zachęciła dzieci do korzystania z takiej formy rekreacji i spędzania wolnego czasu. Systematyczne ćwiczenia w wodzie spowodowały też podniesienie ogólnej sprawności fizycznej oraz pomogły w zapobieganiu wad postawy. Dzieci podczas zajęć doświadczyły różnorodności ćwiczeń, a pomysłowość instruktorów zaowocowała chęcią uczestniczenia przez dzieci w kolejnych zajęciach. Ćwiczenia i zabawy w wodzie w bezpieczny i przyjazny sposób oswajały z nowym środowiskiem, pozwalały pokonać strach i opór przed wodą. Nauka pływania z różnorodnym sprzętem pneumatycznym  przyniosła wiele radości i pozytywnych emocji, a samodzielne pływanie dało dzieciom satysfakcję ze zdobycia nowej, trudnej do opanowania umiejętności oraz podniosło wiarę we własne siły i możliwości.

Każdy uczestnik projektu na koniec otrzymał dyplom ukończenia kursu „Umiem pływać”- 2019 z czego był bardzo dumny.

Bardzo dziękujemy organizatorom, instruktorom oraz dzieciom, które bardzo profesjonalnie podeszły do nauki pływania  oraz nauczyły się jak bezpiecznie korzystać
z zabaw w wodzie.

G. M.