Realizacja Projektu Edukacyjnego „Piękna Nasza Polska Cała” w Przedszkolu w Lubszy w roku szkolnym 2018/2019

0

W związku z obchodami 100 – lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę, Przedszkole Publiczne w Lubszy we wrześniu 2018r. przystąpiło do Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Piękna Nasza Polska Cała”, którego autorem jest p. Ludmiła Fabiszewska – nauczyciel Miejskiego Przedszkola nr 2 w Aleksandrowie Łódzkim. Honorowy patronat nad projektem objęli: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego, Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola, Telewizja Aleksandrowski Kurier oraz Zespół ludowy Rokiczanka.


 Celem projektu było m. in. kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci, szacunku dla własnego państwa oraz poczucia tożsamości narodowej, uwrażliwianie dzieci na piękno, folklor i tradycje Polski, poznanie historii, tradycji, przyrody swojego regionu, budzenie poczucia więzi z najbliższym otoczeniem – rodzina, przedszkole, miejscowość, uwrażliwienie na piękno języka polskiego, rozwijanie poczucia empatii wobec innych ludzi, poszanowania dla ludzkich wyborów, kształtowanie umiejętności dostrzegania potrzeb innych, zachęcanie do niesienia pomocy innym.

  W projekcie wzięły udział wszystkie grupy przedszkolne tj. maluszki, średniaki oraz starszaki wraz z wychowawcami. Uczestnictwo w projekcie polegało na realizowaniu poszczególnych zadań przygotowanych przez autora p. L. Fabiszewską. Każdy miesiąc przynosił nam nowe doświadczenia, a każde zadanie sprawiało zarówno dzieciom jak i nauczycielom wiele satysfakcji i radości.  Przez cały rok szkolny zrealizowaliśmy wiele zadań m. in. wzięliśmy udział w biciu rekordu „Rekord dla Niepodległej” – odśpiewanie hymnu „Mazurka Dąbrowskiego” w dniu 9 listopada 2018r.; przygotowaliśmy występy artystyczne z okazji 11 listopada dla rodziców, dziadków oraz zaproszonych gości; dzieci uczyły się piosenek, wierszy patriotycznych; poznały zabawy i tańce ludowe; w przedszkolu zorganizowany został kącik patriotyczny, przedszkolaki wysłały kartę Bohaterom. Dnia 25 listopada 2018r. wszystkie przedszkolaki wzięły udział w pokazie mody patriotycznej. W tym dniu wszystkie dzieci przyszły do przedszkola ubrane w barwach narodowych oraz w strojach ludowych. W październiku 2018r. w ogrodzie przedszkolnym zasadziliśmy drzewko pamięci, symbol życia i wolności  oraz zorganizowaliśmy zawody sportowe pt. „Biało czerwoni”. Realizując zadanie „Szlakiem historii” grupa średniaków i starszaków zwiedziły Zamek Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu. Naszym przewodnikiem po Zamku była p. Małgorzata Młynarska. We wspaniały sposób wprowadziła nas w historię naszego Zamku, dzieci zwiedziły podziemia, poznały historię naszych przodków. Poza nauką był również czas na zabawę – przedszkolaki układały puzzle, słuchały legendy o Lechu, Czechu i Rusie, budowały piękne zamki z klocków. W ramach projektu organizowane były konkursy dla dzieci, rodziców i grup przedszkolnych. Zorganizowano spotkanie czytelnicze „Bajki dzieciństwa naszych rodziców i dziadków”, a także projekcję filmową „W starym kinie”, a także wiele innych uroczystości, zajęć o tematyce patriotycznej.

Udział w projekcie przyniósł naszej społeczności wiele radości i satysfakcji. Zaangażowane były nie tylko dzieci i nauczyciele, dużym zaangażowaniem i aktywnością wspierali nas rodzice naszych przedszkolaków. Towarzyszyło przy tym wiele pozytywnych emocji, wzruszeń i uśmiechu na twarzy.

Koordynator  Marta Świder