Nowe laptopy do zdalnego nauczania w szkołach w Gminie Lubsza

0

W Lubszy zakupiono 21 laptopów, które zostały rozdysponowane do placówek oświatowych znajdujących się na terenie Gminy. Urządzenia zostaną wykorzystane do przeprowadzania zdalnych lekcji, które obecnie są obowiązującą formą nauczania w całej Polsce z uwagi na epidemię koronawirusa. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zakupu.


W czwartek 2. kwietnia, Gmina Lubsza wystąpiła z wnioskiem o pozyskanie środków finansowych na zakup laptopów wraz z oprogramowaniem do wszystkich szkół działających na terenie gminy. Jeszcze przed zapadnięciem decyzji o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, Wójt Gminy Lubsza Bogusław Gąsiorowski podpisał zamówienie na zakup laptopów i oprogramowania, które w obecnej sytuacji szkół, związanej z pandemią koronawirusa, stały się koniecznym urządzeniem do nauczania na odległość dla nauczycieli i uczniów. 

– Zgodnie z zasadami naboru wniosków, możemy jako gmina pozyskać 60 tys. zł, za które to środki został sfinansowany zakup 21 laptopów wraz z oprogramowaniem do naszych szkół. Komputery zostały podzielone zgodnie z niezbędnymi potrzebami w zakresie komunikacji nauczyciel – uczeń w placówkach oświatowych z naszej Gminy. Głęboko wierzę w to, że takie inwestycje są konieczne i potrzebne. Zakup ten z pewnością chociaż w minimalnym zakresie pozwoli rozwiązać kwestię nauczania na odległość na terenie naszej Gminy. – powiedział Wójt Gminy Lubsza Bogusław Gąsiorowski. 

Komputery trafiły do: Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubszy z filią w Dobrzyniu, Publicznej Szkoły Podstawowej w Mąkoszycach, Publicznej Szkoły Podstawowej w Czepielowicach z oddziałami w Kościerzycach oraz do Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Michałowicach. 

Wsparcie na zakup sprzętu zostanie sfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I Osi priorytetowej POPC – „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”, Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.