Rozpoczęto budowę nowej remizy OSP w Czepielowicach

0

Gmina Lubsza ubiegała się o środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na budowę remizy OSP w Czepielowicach. Mimo poprawnie złożonego wniosku oraz w terminie, nie został on uznany za bardzo nowoczesne rozwiązanie techniczne i technologiczne przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. Gmina jednak znalazła środki, a nowa remiza powstanie i już rozpoczęto prace budowlane.


Wójt Gminy Lubsza Bogusław Gąsiorowski razem z naczelnikiem OSP Czepielowice Tomaszem Kowalskim (reprezentującym strażaków ochotników z Czepielowic) oraz sołtysem wsi Czepielowice i zarazem radnym Józefem Jędrysiakiem zdecydowali się na budowę nowej remizy w Czepielowicach. 

Straż pożarna z Czepielowic należy do Krajowego Systemu Ratownictwa. Oznacza to, że jednostka reprezentuje najwyższy poziom w zabezpieczeniu pożarowym wśród strażaków – ochotników. Jest to jedna z 3 w gminie jednostek należących do KSR na terenie gminy, razem z OSP Lubsza i OSP Michałowice.

W kwietniu odbył się przetarg nieograniczony na wykonanie stanu surowego remizy strażackiej. Przetarg wygrał przedsiębiorca z gminy Popielów, który aktualnie realizuje roboty budowlane. Mimo panującej pandemii koronawirusa inwestycja jest realizowana zgodnie z terminem. Prace związane z wykończeniem realizowane będą jeszcze w roku 2021, zarówno przy udziale sołectwa Czepielowice, Wójta oraz innych dostępnych środków pozyskanych ze źródeł zewnętrznych. 

Zakres robót budowlanych obejmuje takie elementy jak, m.in.: prace zabezpieczające; roboty rozbiórkowe dachu, ścian i starych fundamentów ceglanych; wywóz z wyznaczonego miejsca elementów stalowych, dachu, gruzu ceglanego i betonowego; prace geodezyjne oraz roboty ziemne. Oprócz tego prace obejmować będą: wykonanie zbrojenia fundamentów; roboty betonowe fundamentów; wykonanie ścian fundamentowych z bloczków betonowych; roboty izolacyjne bitumem i folią; roboty murowe z pustaków ceramicznych; wykonanie trzpieni żelbetowych; wykonanie zbrojenia wieńców; roboty betonowe wieńców; montaż dźwigarów kratowych i drewnianych; wykonanie kominów i przewodów wentylacyjnych; montaż bram garażowych; wykonanie pokrycia dachu; montaż drzwi zewnętrznych i zagospodarowanie terenu wokół remizy; montaż obróbek blacharskich – rur spustowych i rynien oraz prace porządkowe wokół remizy.

Budowa remizy w Czepielowicach jest i była marzeniem strażaków oraz moim. Wszystko wskazuje na to, że uda nam się spełnić to marzenie. Z tego miejsca chciałbym podziękować także właścicielom nieruchomości znajdujących się blisko realizowanej inwestycji – za cierpliwość do firmy budowlanej i zrozumienie, że nasza budowa to etap przejściowy. Prace budowlane generują spory hałas i kurz, a budowa realizowana jest bezpośrednio w granicy z działką sąsiada – jeszcze raz dziękuję za zrozumienie. – przekazał Wójt Gminy Lubsza Bogusław Gąsiorowski.