Samorządowcy uczcili 30-lecie reformy samorządowej

0

W dniu 30 czerwca 2020r. w Pawłowicach koło Kluczborka odbył się uroczysty kongres poświęcony przeprowadzonej 30 lat temu reformie samorządowej.

Największym efektem wprowadzonej reformy jest powstanie gmin i samorządów. Kongres był okazją do wymiany doświadczeń wśród wójtów, burmistrzów i prezydentów w zakresie obowiązującej ustawy i ewentualnych zmian w ustawie.

Gminę Lubsza reprezentował w Pawłowicach Wójt Gminy Lubsza Bogusław Gąsiorowski. Wśród głównych gości, prelegentów byli m.in.: Marszałek Senatu Tomasz Grodzki, Senator Zygmunt Frankiewicz, Senator Danuta Jazłowiecka oraz Senator Beniamin Godyla – na zdjęciu z Wójtem Bogusławem Gąsiorowskim.

Inicjatorem reformy był rząd Tadeusza Mazowieckiego. W styczniu 1990 roku premier Mazowiecki ogłosił zamiar przeprowadzenia nowych wyborów do rad gmin. Przygotowania niezbędnego pakietu ustaw podjęli się senatorowie. Senat I kadencji był bowiem jedyną izbą parlamentarną wybraną w całkowicie wolnych wyborach. Prym w tej sprawie wiedli zwłaszcza senatorowie Jerzy Regulski i Jerzy Stępień. Ten pierwszy został potem pełnomocnikiem rządu ds. przeprowadzenia reformy, drugi był generalnym komisarzem wyborczym, a także jako wiceszef MSWiA wdrażał późniejszą reformę administracyjną, z 1999 roku.

Senat przyjął pakiet ustaw samorządowych jeszcze w styczniu 1990 roku, Sejm kontraktowy uchwalił je w marcu tego samego roku. Na ich podstawie wprowadzono w ponad dwóch tysiącach gmin prawdziwy samorząd. W miejsce istniejących w PRL rad narodowych wprowadzono rady gmin o znacznie większych uprawnieniach. 27 maja 1990 roku przeprowadzono do tych rad gmin wybory – pierwsze całkowicie wolne po 1989 roku.