Powstanie kanalizacja w Śmiechowicach

0

Gmina Lubsza sukcesywnie rozbudowuje sieć kanalizacyjną. Kolejną miejscowością, która zostanie skanalizowana są Śmiechowice. Gmina, poprzez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych – PROW 2014-2020. Niedawno podpisano umowy z beneficjentami dofinansowania, wśród których znalazła się Gmina Lubsza.

Budowa kanalizacji w Śmiechowicach kosztować będzie około 4 milionów złotych – według szacunków opracowanych przed ogłoszeniem przetargu. Planowany termin realizacji inwestycji to lata 2020 – 2021, obecnie szykowana jest dokumentacja przetargowa. Dodajmy, że Śmiechowice będą piętnastą miejscowością w Gminie Lubsza, która zostanie przyłączona do sieci kanalizacji sanitarnej.

Budowana kanalizacja w Śmiechowicach uwzględnia także możliwość jej rozszerzenia i przyłączenia do niej sołectwa Lubicz. Jak podkreśla Wójt Gminy Lubsza Bogusław Gąsiorowski, rozbudowa sieci kanalizacyjnej to jedno z najważniejszych zadań Gminy.

Od pierwszych dni sprawowania przeze mnie funkcji Wójta Gminy, podkreślam, że kanalizacja sanitarna powinna być w XXI wieku standardem, dlatego stale pracujemy nad tym, by kolejne miejscowości taką sieć posiadały. W budżecie Gminy, co roku, wyznaczamy środki finansowe właśnie na ten cel, tj. na budowę kanalizacji na etapie projektowania, wnioskowania i wykonawstwa. Z sukcesami także pozyskujemy dofinansowania na tego typu inwestycje. – informuje Wójt Bogusław Gąsiorowski.

Dla przypomnienia, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. otrzyma dofinansowanie na realizację inwestycji w Śmiechowicach – budowę kanalizacji sanitarnej na terenach wodonośnych gminy, z programu PROW 2014-2020.