Finał przebudowy szkoły w Mąkoszycach

0

Od lipca 2020 roku trwały prace budowlane w szkole podstawowej w Mąkoszycach. Placówka zyskała m.in. nowe pracownie, z których będą mogli korzystać uczniowie. Remont został oficjalnie zakończony i trwają procedury związane z odbiorem budynku. Niebawem także zostanie zakupione nowoczesne wyposażenie do nowych klas.

W miesiącu lipcu gmina rozpoczęła przebudowę szkoły w Mąkoszycach – z placówki sześcioklasowej na ośmioklasową szkołę podstawową. W tym celu zlecono w roku poprzednim opracowanie dokumentacji projektowej hali sportowej. Roboty budowlane rozpoczęły się w lipcu 2020r, a zakończyły się w listopadzie 2020r. Wykonawcą prac była firma PHWU REM-BUD Krzysztof Stręg z Rybnej.

Obecnie Gmina Lubsza jest w trakcie procedury odbiorowej przez Powiatową Państwową Straż Pożarną w Brzegu, Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Brzegu oraz następnie przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Brzegu.

Dyrektor szkoły, pani Krystyna Ślusarek w najbliższych dniach zakupi niezbędne wyposażenie, w tym: tablice, ławki i krzesła dla dzieci do nowo wybudowanych dwóch klas szkolnych.

Wartość inwestycji to 1 059 950,00 zł, z czego Gmina Lubsza pozyskała dofinansowanie w wysokości 607 580,00 zł. Z tego miejsca chciałbym przede wszystkim podziękować rządowi RP, za to, że wygospodarował środki finansowe dla wsparcia gospodarki, dzięki którym mogliśmy zrealizować to zadanie. To niezwykle ważne zadanie dla naszej gminy. Priorytetem są dla nas wszelkie inwestycje w edukację i dzieci z naszej Gminy. – poinformował Wójt Gminy Lubsza Bogusław Gąsiorowski.