W Gminie Lubsza powstanie PSZOK

0
Tu powstanie PSZOK

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych powstanie w Mąkoszycach. Zgodnie z planami – PSZOK rozpocznie swoją działalność pod koniec 2022 roku. Gmina Lubsza złożyła wniosek o dofinansowanie jego utworzenia.

W maju Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego ocenił projekty złożone w ramach naboru do działania 5.2. Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 dla projektów dot. PSZOK. W naborze swoje wnioski złożyły takie gminy jak: Tarnów Opolski, Grodków i Lubsza.

Gmina Lubsza złożyła wniosek na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Mąkoszycach na terenie starej oczyszczalni ścieków. Kwota wnioskowanego dofinansowania dla Gminy Lubsza to 1 210 215,65 zł, a całkowity koszt projektu to 1 423 783,12 zł. Przypomnijmy, że wymóg posiadania PSZOK nałożyła na gminy w Polsce ustawa o odpadach.

Idąc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, Wójt i Rada Gminy ujęli zadanie w planach inwestycyjnych Gminy Lubsza.

PSZOK rozwiąże problemy mieszkańców z odpadami z remontów pomieszczeń mieszkalnych, starych leków oraz tzw. elektro śmieci. Obecnie gmina jest przed podpisaniem stosownej umowy z Marszałkiem, następnie odbędzie się przetarg, a pod koniec roku 2022 udostępnimy mieszkańcom PSZOK. Dziękuję Marszałkowi Województwa Opolskiego za politykę ekologiczną w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. – przekazał Wójt Gminy Lubsza Bogusław Gąsiorowski.

Tu powstanie PSZOK – galeria