Projekt Fundacji Gobarto zakończony

0
fot. GOK w Lubszy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Gminny Ośrodek Kultury w Lubszy zakończył realizację projektu „Budujemy przyszłość młodych – kreatywne warsztaty edukacyjno-artystyczne”. Trwał on od marca do maja br. i finansowany był przez Fundację Gobarto kwotą dziesięciu tysięcy złotych. Zgodnie z założeniami Fundatora, brały w nim udział dzieci z Mąkoszyc, Tarnowca i Nowego Światu.


Finał projektu miał miejsce 24 maja br. w świetlicy wiejskiej w Nowym Świecie. Każde z 50 uczestniczących w przedsięwzięciu dzieci otrzymało specjalny dyplom oraz nagrodę rzeczową – grę edukacyjną. Upominki wręczali Michał Marek – wójt Gminy Lubsza oraz Grzegorz Tokarczyk – Przewodniczący Rady Gminy Lubsza. Była też darmowa wata cukrowa, popcorn i słodki poczęstunek.

Podczas spotkania najmłodsi brali udział w warsztatach edukacyjnych dotyczących programowania (prowadzący Mariusz Jaskulski), turnieju gier planszowych (prowadzący Andrzej Miller) oraz warsztatach programowania lego z elementami języka angielskiego (prowadzący Tomasz Urbaniak).

Reklama - ciąg dalszy wpisu poniżej
Reklama
Reklama

Przypomnijmy, że podczas wcześniejszych spotkań w ramach projektu, uczestnicy kilkukrotnie brali udział w podobnych warsztatach, a także zajęciach profilaktycznych z psychologiem Michałem Kwiatkowskim oraz warsztatach ekologiczno – artystycznych (prowadząca Dominika Drozd). Przy zajęciach podczas projektu pomagali także pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury w Lubszy.

Reklama
Reklama