WRĘCZONO ODZNACZENIA ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE W GMINIE LUBSZA

1

Dnia 19 września 2015r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Lubszy odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń przyznanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Jubilatom obchodzącym 50 rocznicę ślubu.


Na tę uroczystość zaproszono w sumie 23 pary, które wspólnie świętowały Jubileusz Złotych, Diamentowych i Żelaznych Godów. Medale za długoletnie pożycie małżeńskie wręczał w imieniu Prezydenta RP Wójt Gminy Lubsza – pan Bogusław Gąsiorowski, któremu towarzyszyła: kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Lubszy – pani Agnieszka Pachurka, Sekretarz Gminy – pani Karina Ciszewska oraz pani Jolanta Dycfeld – pracownik Urzędu Gminy w Lubszy. Oprócz medali wręczono kwiaty, pamiątkowe dyplomy oraz nagrody pieniężne. Po wygłoszeniu okolicznościowego przemówienia, odznaczono następujące pary obchodzące Złote Gody:

1. Adamski Jan Józef i Adamska Krystyna, zam. Lubsza
2. Bernaś Stanisław i Bernaś Honorata, zam. Mąkoszyce
3. Drozd Józef i Drozd Maria, zam. Szydłowice
4. Dziewulski Kazimierz i Dziewulska Eugenia, zam. Błota
5. Jankowski Mieczysław i Jankowska Irena, zam. Dobrzyń
6. Juzak Wojciech i Juzak Stefania, zam. Mąkoszyce
7. Koziarski Stanisław i Koziarska Jadwiga, Szydłowice
8. Machaj Julian i Machaj Maria, zam. Michałowice
9. Michałowski Ryszard i Michałowska Zofia, zam. Czepielowice
10. Młodynia Julian i Młodynia Bronisława, zam. Śmiechowice
11. Nowak Kazimierz i Nowak Alfreda, zam. Kościerzyce
12. Skibiński Franciszek i Skibińska Dioniza, Błota
13. Szrom Jan Franciszek i Szrom Janina, zam. Mąkoszyce
14. Szymków Piotr i Szymków Janina, zam. Tarnowiec
15. Zeman Krystian i Zeman Jadwiga, zam. Pisarzowice

W gronie Dostojnych Jubilatów, obchodzących Diamentowe Gody gościliśmy następujące pary małżeńskie:

1. Dworzyński Władysław i Dworzyńska Kazimiera, zam. Lubsza
2. Korotasz Eugeniusz i Korotasz Janina, zam. Błota
3. Kula Józef i Kula Malwina, zam. Rogalice
4. Wdowik Julian i Wdowik Cecylia, zam. Mąkoszyce
5. Załugowicz Michał i Załugowicz Helena, zam. Myśliborzyce

Natomiast Żelazne Gody, a więc 65-lecie pożycia małżeńskiego obchodzą w tym roku państwo:

1. Czarny Władysław i Czarna Franciszka, zam. Mąkoszyce
2. Markowski Józef i Markowska Jadwiga, zam. Mąkoszyce
3. Żymańczyk August i Żymańczyk Helena, zam. Roszkowice

Po części oficjalnej wszystkie pary wzięły udział w przyjęciu zorganizowanym przez Gminę Lubsza. Dodatkową atrakcją uświetniającą uroczystość był występ zespołu wokalnego „LEŚNE ECHO”, przy którym jubilaci doskonale się bawili śpiewając i tańcząc znane wszystkim przeboje.