Na sportowo w Lubszy

0

Od lutego br. na trzech halach gimnastycznych planowane są zajęcia sportowe dla dzieci z terenu Gminy Lubsza, które są zorganizowane przy współpracy Wójta – Bogusława Gąsiorowskiego oraz Dyrektorów Zespołów Szkolno-Przedszkolnych: Pani Agaty Czechowskiej, Pani Krystyny Ślusarek oraz Pana Tomasza Komarnickiego.

Zajęcia będą odbywały się w dwóch dyscyplinach sportowych: piłki nożnej (hala sportowa w Lubszy i Mąkoszycach) oraz koszykówki (hala sportowa w Czepielowicach). Zostaną one sfinansowane ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii oraz z budżetu gminy. Udział w zajęciach wezmą dzieci z roczników 2001-2006 (piłka nożna) i 2003-2005 (koszykówka).
Założeniem jest opanowanie podstawowych umiejętności z zakresu techniki i taktyki oraz wdrożenie do rywalizacji sportowej w duchu „fair – play”. Młodzież uczestnicząc w zajęciach w pełni zaspokoi swoje potrzeby w zakresie aktywności ruchowej.
Obecnie trwają rozmowy w sprawie pozyskania trenera koszykówki.
Niezdecydowanych rodziców Wójt i Dyrektorzy szkół zapraszają do zgłaszania swoich dzieci do uczestniczenia w zajęciach, które są całkowicie bezpłatne.