Certyfikat Zielonej Flagi dla Czepielowic

0

Zespół Szkolno Przedszkolny w Czepielowicach w bieżącym roku szkolnym już po raz drugi uzyskał Międzynarodowy Certyfikat Zielonej Flagi w ramach programu „ Szkoły dla Ekorozwoju” za podejmowane działania ekologiczne w zeszłym roku .

 W obecnym roku szkolnym staramy się uzyskać ten certyfikat po raz trzeci. W tym celu nasza szkoła prowadzi szereg działań z zakresu zdrowego odżywiania się i bioróżnorodności. W styczniu 2014r odwiedził nas Pan Marek Stajszczyk i przeprowadził zajęcia dla uczniów klas IV – VI dotyczące występowania, ochrony i gniazdowania wybranych ptaków. Zajęcia były bardzo ciekawe i na pewno pan Marek Stajszczyk będzie częstym gościem w naszej szkole. Dnia 07.02.2014r. w piątek odbył się konkurs piosenki o zdrowej żywności. Uczniowie klas IV-VI przygotowali autorskie teksty do znanych melodii. Komisja konkursowa w składzie: Pani Małgorzata Pustowar, Pani Wanda Leszczyńska i Pan Dyrektor Tomasz Komarnicki oceniali tekst, choreografię i czystość wykonania. Podczas przerwy na naradę i podsumowanie wyników konkursu pani Magdalena Dekret przypomniała zasady zdrowego odżywiania się, a uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną dotyczącą Certyfikatu Zielonej Flagi. Następnie Pan Dyrektor ogłosił wyniki i wręczył dyplomy.
Wyniki konkursu:
I miejsce – klasa VI
II miejsce – klasa IV
III miejsce – klasa V
M. Dekret