Podziękowanie dla rolników w sezonie 2013r.

0

27 lutego 2014 roku Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie zorganizował coroczne spotkanie podsumowujące działalność rolniczą za 2013 rok.

 W spotkaniu uczestniczyli rolnicy, przedstawiciele władz samorządowych i lokalnych. Wśród gości można wyróżnić m.in. Członka Zarządu Województwa Opolskiego – Antoniego Konopkę, kierownictwo OODR w Łosiowie, Burmistrza Miasta i Gminy Lewin Brzeski – Artura Kotarę, Wójta Gminy Lubsza – Bogusława Gąsiorowskiego, Wójta Gminy Olszanka – Anetę Rabczewska, Wójta Gminy Skarbimierz – Andrzeja Pulita.
Podczas spotkania wyróżnieni i nagrodzeni zostali rolnicy gmin powiatu brzeskiego. Wójt Gminy Lubsza Bogusław Gąsiorowski miał okazję podziękować rolnikom szczególnie zasłużonym dla swojej gminy. Wyróżnienie oraz wyrazy podziękowania otrzymał Pan Kazimierz Abel mieszkaniec wsi Szydłowice oraz Pan Jan Derega mieszkaniec wsi Nowy Świat. Pan Bogusław Gąsiorowski podkreślił, że dzięki trudnej pracy rolników powiatu brzeskiego wciąż możemy jeść chleb z polskiego zboża.