Gmina Lubsza bliska rolnikom

0

14 kwietnia w siedzibie Urzędu Gminy w Lubszy przedstawiciele Izby Rolniczej przygotowali spotkanie informacyjne dla rolników. 

Udział wzięli w nim przedstawiciele instytucji rolniczych: dyrektor OT ANR w Opolu – Andrzej Butra, kierownik Biura Powiatowego ARiMR Brzeg z/s w Lewinie Brzeskim – Arletta Kostrzewa, dyrektor OT ARR w Opolu – Agnieszka Zagola, członkowie Rady Powiatowej Izby Rolniczej w Opolu z Powiatu Brzeskiego, a także wójt Gminy Lubsza – Bogusław Gąsiorowski oraz sołtysi i przedstawiciele rolników.
Podczas spotkania kierownik Arletta Kostrzewa zapoznała uczestników z zasadami, które będą obowiązywać podczas przyjmowania wniosków o płatnościach obszarowych oraz rolnośrodowiskowych na rok 2014. Omówiła poziom sankcji wynikający z niespełnienia wymogów wzajemnej zgodności, zwracając uwagę na powtarzalność tych naruszeń w kolejnych latach. Przypomniała również o bezwzględnym zakazie wypalania traw, wynikającym z konieczności przestrzegania norm dobrej kultury rolnej przez rolników ubiegających się o płatności. Pierwszą część spotkania zakończyło podsumowanie wyników kontrolnych w powiecie.
Następnie dyrektor Agnieszka Zagola opowiedziała o działaniach agencji w zakresie dopłat do materiału siewnego, kwotowaniu produkcji mleka oraz realizowanych programach. Dyrektor Andrzej Butra omówił zaś aspekty sprzedaży gruntów w Województwie Opolskim.
W trakcie prezentacji Andrzej Andruchów – rolnik z Gminy Lubsza – zaproponował zorganizowanie przez Urząd Gminy kolejnego spotkania z przedstawicielami ANR w Opolu, podczas którego poruszony zostałby temat sprzedaży, na terenie Gminy Lubsza, gruntów rolnych w latach 2014-2016.
Pomysł ten został pozytywnie zaopiniowany przez wójta Bogusława Gąsiorowskiego. Wkrótce zostanie ustalony termin spotkania.

Na zdjęciu: Wójt Gminy Lubsza – Bogusław Gąsiorowski i Dyrektor OT ARR w Opolu – Agnieszka Zagola