Gmina Lubsza pozyskała środki na infrastrukturę sportową

1

Kolejne inwestycje w Gminie Lubsza! Władzom Gminy udało się pozyskać kolejne zewnętrzne środki, z których sfinansowana zostanie budowa kolejnych, przydatnych wszystkim mieszkańcom, elementów infrastruktury sportowej.


Jak poinformował nas Urząd Gminy z Lubszy, około 2 tygodnie temu Wójt Gminy Lubsza został poinformowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, że Gmina otrzyma dofinansowanie na budowę nowych elementów infrastruktury sportowej. Ze środków zbudowane zostaną siłownie zewnętrzne w kolejnych 9 miejscowościach i boisko sportowe przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Lubszy.

Co ważne podkreślenia, dofinansowanie zostało otrzymane dzięki pracy Urzędu Gminy w Lubszy. To właśnie dzięki perfekcyjnie opracowanym wnioskom o dofinansowanie przygotowanych przez pracowników Urzędu do końca roku 2016 powstanie w sumie 18 zestawów siłowni zewnętrznych.

Tegorocznym wnioskiem objęta jest również budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Lubszy. Obecnie trwają przygotowania dokumentacji przetargowej, bo wartość całej inwestycji wynosi przeszło 480 tys. zł.

Jestem przekonany, że kolejne sołectwa zdecydują się na budowę siłowni plenerowych, w wyniku czego wszyscy mieszkańcy będą mogli rozwijać tężyznę fizyczną i umiejętności sportowe – podsumowuje wójt Bogusław Gąsiorowski.