Otwarcie „Karasiowego Zakątka” w Pogorzeli

0

W sobotę 23 czerwca 2018r. został otwarty „Karasiowy Zakątek”, który powstał dzięki staraniom Gminy Olszanka, Towarzystwa Kobiet Wiejskich w Pogorzeli, Rady Sołeckiej Pogorzeli, OSP Olszanka i mieszkańców Pogorzeli.


Wraz z Wójtem Gminy Olszanka Anetą Rabczewską wstęgę przecięli: Teresa Guszpit – sołtys Pogorzeli, Tadeusz Rosiński – prezes Koła Wędkarskiego „Karaś” oraz Helena Klich – członkini Towarzystwa Kobiet Wiejskich w Pogorzeli. Antoni Konopka – przedstawiciel Samorządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego pogratulował inicjatywy i podziękował mieszkańcom za zaangażowanie i prace własną.

Staw powstał dzięki Towarzystwu Kobiet Wiejskich w Pogorzeli, które wygrało konkurs wojewódzki w projekcie, pn. „Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego” współfinansowany ze środków EFR w ramach RPOWO na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 5 – Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działania 5.1-Ochrona różnorodności biologicznej. Nagroda w konkursie wynosiła 50.000,00zł, Gmina Olszanka zabezpieczyła środki w kwocie 30 000,00zł i natomiast Towarzystwa w kwocie 2001,14zł.

Projektu nie udałoby się zrealizować gdyby nie ogromna praca własna mieszkańców Pogorzeli, którzy przyczynili się do powstania klimatycznego miejsca spotkań mieszkańców Gminy. W imieniu organizatorów wszystkim zaangażowanym serdecznie dziękujemy.