Droga 401 w Przylesiu już otwarta

0
fot. Piotr Mrówka / Radio Park

Kompleksowy remont ponad dwukilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej w Przylesiu kosztował prawie 8,5 mln złotych. Inwestycja została zrealizowana dzięki środkom z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego oraz Gminy Olszanka.


– Jesteśmy zadowoleni z efektu prac. Cały odcinek drogi wojewódzkiej w Przylesiu ma już bezpieczne przejścia dla pieszych, chodniki, zatoki autobusowe, wszystkie skrzyżowania w miejscowości zostały przebudowane – mówi Bartłomiej Horaczuk, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu.

– Ta inwestycja jest dla nas bardzo istotna, bo tą drogą odbywa się tranzyt pomiędzy Brzegiem a autostradą. Stan tej drogi był katastrofalny. Była potrzeba, żeby wykonać nie tylko nową nawierzchnię, ale także chodniki. Cała wieś skorzystała na estetyce, komforcie, ale przede wszystkim bezpieczeństwie. Decyzja o remoncie drogi w Przylesiu została podjęta po tym, jak złożyłam deklarację partycypacji finansowej. Udało się wyasygnować kwotę 250 tys. złotych i dodatkowo ponieśliśmy koszty na przebudowę kanalizacji deszczowej. Uważam, że jeśli jest taka potrzeba i pojawia się możliwość na przyspieszenie realizacji strategicznych dla nas inwestycji,to samorząd gminny powinien do tego się dołożyć – wyjaśnia Aneta Rabczewska, wójt gm. Olszanka.

– Mieszkańcy są bardzo zadowoleni. Doczekaliśmy się w końcu tego remontu, dzięki pomocy województwa i pana marszałka. Mamy chodniki po obu stronach. W imieniu mieszkańców bardzo dziękuję – cieszy się Krystyna Listowska, sołtys Przylesia.

Dodajmy, że w przyszłym roku jest planowany remont drogi wojewódzkiej w Janowie. Gmina Olszanka ma już zabezpieczone środki na udział własny w tej inwestycji.