Otwarte Mistrzostwa Sekcji Sportów Siłowych w Pogorzeli

0

W niedzielę (24.03) LKS KS Olszanka – Pogorzela zorganizuje Otwarte Mistrzostwa Sekcji Sportów Siłowych „w Wyciskaniu Sztangi Leżąc Klasycznym”. Zawodnicy powalczą o Puchar Wójta Gminy Olszanka Anety Rabczewskiej. Zawody zrealizowane zostaną, pn. „Powitanie Wiosny 2019”.


Turniej rozegrany zostanie w Sali Centrum Kultury i Rekreacji – w siłowni – w Pogorzeli. Celem imprezy jest m.in. popularyzacja konkurencji siłowych wśród społeczności lokalnej. Dodatkowo, to także okazja do promocji Gminy Olszanka przez sport. Nie bez znaczenia jest także aspekt profilaktyczny, w tym przeciwdziałanie uzależnieniom i agresji wśród dzieci i młodzieży.

W mistrzostwach udział wziąć mogą osoby, które w dniu zawodów będą miały minimum 14. lat i które są zrzeszone w klubach, organizacjach i stowarzyszeniach sportowych oraz zawodniczki i zawodnicy niezrzeszeni (tzw. kandydaci do klubu). Każdy powinien posiadać książeczkę zdrowia sportowca albo odpowiednie zaświadczenie lekarskie. Osoby niepełnoletnie muszą także przedstawić oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych.

Rywalizacja przeprowadzona zostanie w następujących kategoriach: Młodzik 14 – 16 lat, Kadet 17 – 18 lat, Junior 19 – 23 lat, Senior 24 – 40 lat, Weteran 40 i więcej lat, Niepełnosprawni mężczyźni, kobiety. Klasyfikacja końcowa zawodników zależeć będzie od ilości zdobytych punktów wg. Przelicznika formuły Wilks’a.

Zgłoszenia do udziału w mistrzostwach przyjmowane będą w dniu zawodów w godz.14.00-15.30. Na godzinę 16:00 zaplanowano uroczyste otwarcie imprezy. O godzinie 16:30 rozpocznie się rywalizacja w poszczególnych kategoriach, natomiast o godz. 19:30 wręczone zostaną medale i dyplomy.

Organizatorami zawodów są: Sekcja Sportów Siłowych LZS KS Olszanka – Pogorzela, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Olszance, Rada Sołecka w Pogorzeli oraz Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich w Pogorzeli.

Regulamin mistrzostw dostępny jest na stronie www.lzspogorzela.pl. W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu.