Jubileusz 20 -lecia podpisania Aktu Wzajemnej Współpracy i Partnerstwa pomiędzy Ochotniczą Strażą Pożarną w Olszance i Ochotniczą Strażą Pożarną w Altenkirchen

0

Okrągła rocznica obchodów jubileuszu 20-lecia partnerstwa pomiędzy Ochotnicza Strażą Pożarną w Olszance i Ochotniczą strażą Pożarną w Altenkirchen była okazją do spotkania i wspólnego świętowania.  Delegacja z Gminy Altenkirchen składającą się z samorządowców oraz strażaków gościła w naszej gminie od 06 września do 8 września 2019 roku. W uroczystej Konferencji, która miała miejsce 7 września 2019 roku uczestniczyła delegacja Gminy Partnerskiej w Altenkirchen wraz z przedstawicielami Straży Pożarnej w Altenkirchen, Radni Gminy Olszanka, Sołtysi, oraz osoby, które przyczyniły się do podpisania aktu partnerstwa oraz pielęgnowania tej współpracy.


15 kwietnia 1997 roku w Altenkirchen,  w obecności przedstawicieli władz Gminy Związkowej Altenkirchen i przedstawicieli Gminy Olszanka zawarty został  Akt Partnerstwa pomiędzy Gminami Olszanka i Gminą Związkową Altenkirchen. Zawarcie tego Aktu poprzedzało wiele wspólnych spotkań i starań zarówno ze strony Gminy Olszanka jak i również Gminy Altenkirchen.

Ogromny wkład oraz zaangażowanie w nawiązanie Partnerstwa pomiędzy Gminami wniósł nieżyjący już ówczesny Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej w Pogorzeli ks. Kanonik Franciszek Kasperek. To głównie dzięki jego determinacji i konsekwencji, wspólne porozumienie stało się faktem.

Jednym z bardzo ważnych elementów Partnerstwa pomiędzy Gminami okazała się współpraca ochotniczych straży pożarnych, której inicjatorami byli między innymi Pan Edward Wijas – ówczesny Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Czeskiej Wsi oraz Pan Bernd Hӧller – ówczesny Dowódca Straży Pożarnej w Altenkirchen. Pierwsze wspólne spotkania strażaków w 1997 roku zaowocowały zawarciem w dniu 6 czerwca 1999 roku Aktu Wzajemnej Współpracy i Partnerstwa pomiędzy Jednostkami Straży Pożarnej w  Altenkirchen i Olszance. Podczas Uroczystości podpisania Aktu Partnerstwa, swoje podpisy na Akcie , w imieniu obydwu jednostek straży pożarnej złożyli Pan Zbigniew Bernacki oraz Pan Bernd Hӧller. Ogromną rolę w budowaniu tego Partnerstwa mieli kolejni Prezesi, Naczelnicy i druhowie Straży Pożarnej Olszanki; Pan Zbigniew Bernacki, Pan Edward Skarżyński, Pan Czesław Błudzień, Pan Edmund Rosiński, Pan Ryszard Zalewski oraz Gminy Altenkirchen –Pan Bernd Hӧller, Pan Ulf Imhäuser, Ralf Schwarzbach oraz inne osoby m.in. Pan Jan Lipowicz, który od wielu lat koordynuje współpracę pomiędzy strażami pożarnymi.   Kolejni włodarze naszych Gmin, tj. byli Wójtowie Gminy Olszanka – Pan Zbigniew Furs, Pan Jerzy Dróbka oraz obecna Wójt Gminy Pani Aneta Rabczewska, ze strony Gminy Altenkirchen –były już Burmistrz Gminy Związkowej Altenkirchen – Pan Heinz-Joachim Hӧfer i obecny Burmistrz Pan Fred Jüngerich poprzez podejmowane działania na rzecz Partnerstwa Gmin w kolejnych latach, pokazali jak ważny jest wspólny dialog i wymiana doświadczeń oraz jak ważne są działania Ochotniczych Straży Pożarnych.

Wzajemne kontakty rozwijały się bardzo szybko. W minionym dwudziestoleciu , Strażacy z Altenkirchen uczestniczyli w zawodach pożarniczych organizowanych na terenie Gminy Olszanka, w różnych uroczystościach strażackich, a także zwiedzili nasz Region. Strażacy z Olszanki natomiast, wyjeżdżali do Altenkirchen  aby zapoznać się z nowoczesnym systemem funkcjonowania ratownictwa gaśniczego w Altenkirchen oraz poznać zasady funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych w Niemczech. Wymierną korzyścią współpracy dla polskiej strony, było przekazanie przez Jednostkę Straży Pożarnej w Altenkirchen czterech samochodów pożarniczych dla naszych jednostek. Jeden z nich służy do dzisiaj jednostce z Czeskiej Wsi, natomiast pozostałe służą jednostce w Olszance.