Nie ma granic jest przyjaźń: o polsko-niemieckiej wymianie młodzieży z  PZSP w Olszance

0

Rok szkolny dla siódmoklasistów z PZSP w Olszance rozpoczął się niezwykle ciekawie, od tygodniowego wyjazdu do przepięknej niemieckiej miejscowości – Altenkirchen. To ogromna zasługa wójta Gminy Olszanka – pani Anety Rabczewskiej, która dzięki swoim staraniom przywróciła,  po krótkiej przerwie, tradycję organizowania wymiany uczniów PZSP w Olszance z uczniami z zaprzyjaźnionej Gminy Związkowej Altenkirchen.


Wymianę młodzieży szkół zapoczątkowano w 1998 roku. Przez lata uczniowie z Polski mieli okazje gościć u siebie przyjaciół z Niemiec lub mogli odwiedzać swoich rówieśników
w  Altenkirchen. Wymiana młodzieży, wspólne wyjazdy do obu krajów były zawsze świetną okazją do sprawdzenia i doskonalenia swoich umiejętności językowych. Uważano, że bezpośrednie kontakty ludzi młodych będą służyć przezwyciężaniu wzajemnych uprzedzeń, pogłębianiu wiedzy o krajach, a w konsekwencji w przyszłości zaowocują regularnymi kontaktami i trwałymi przyjaźniami. Dla polskich uczniów taka wymiana jest zawsze okazją do zetknięcia się z żywym językiem, uświadamia uczestnikom, jak ważna jest znajomość języków obcych i na pewno motywuje do intensywniejszej nauki.

Altenkirchen jest miastem oddalonym od Olszanki o 800 km, dlatego nasi uczniowie dotarli na miejsce późnym wieczorem. Zostali bardzo ciepło przywitani przez sekretarz gminy – panią Barbarę, panią Iwonę – tłumacza oraz swoich niemieckich kolegów. Po rozmowach, przedstawianiu się i wspólnej kolacji przyszedł czas na zakwaterowanie i odpoczynek w ośrodku szkoleniowym Landjugendakademie.  Kolejny dzień rozpoczął się od wizyty w urzędzie gminy. Następnie wybrali się na spacer po mieście zabytkowymi uliczkami z przewodnikiem, który przepięknie opowiadał historię i legendy związane z miejscami, obok których przechodzili. Podziwiano piękną panoramę miasta z wieży kościelnej, poznano zawód i obowiązki strażnika miejskiego. Uczniowie zostali powitanie przez pana burmistrza, który jest bardzo ciepłą i życzliwą osobą, dlatego cierpliwie i z uśmiechem opowiadał o swojej pracy, obowiązkach i planach, odpowiadał na wszystkie pytania młodzieży z Polski. Po południu odbyło się spotkanie w tutejszej szkole, młodzież niemiecka przygotowała niespodziankę i zaprosiła wszystkich do LaserTag. To miejsce oczarowało uczestników wyprawy, w trakcie wspólnej zabawy, laserowej bitwy wszyscy przełamali barierę językową, zaprzyjaźnili się i świetnie się bawili. Trzeciego dnia wszyscy wybrali się do Bruhl – największego parku rozrywki w Niemczech. Zabawy i radości nie było końca. Młodzież polsko-niemiecka bawiła się zgodnie i wyśmienicie. Fantastycznie się ze sobą dogadywała i współpracowała, nie było przeszkód językowych. W czwarty dzień uczestnicy wymiany spotkali się w szkole August-Sander-Schule, gdzie przywitała ich sama pani dyrektor Doris John. Opowiedziała uczniom o szkole, a następnie oprowadziła. Szkoła  jest bardzo duża, uczy się w niej 500 uczniów. Gabinety lekcyjne są jasne i przestronne, bardzo dobrze wyposażone. Później nasi uczniowie wzięli udział w specjalnych warsztatach dotyczących Unii Europejskiej. Podzieleni na grupy wspólnie przygotowywali i opracowywali wylosowany temat-zagadnienie. Tworzyli krótkie filmy i nagrania. W wielu osobach odezwała się natura filmowca, aktora-artysty. Wyszło pięknie. Filmy były ciekawe i przedstawiały oryginalne i trafne podejście do tematu. Na koniec tego projektu odbyło się spotkanie z panem burmistrzem i panią dyrektor, która pochwaliła efekty pracy grup polsko-niemieckiej. Na zakończenie wspólnego spotkania uczniowie z Polski wręczyli wszystkim specjalne podarunki, które zostały zakupione przez PZSP w Olszance Gminę Olszanka. Nadszedł czas pożegnania i powrotu do Polski.

Chwile spędzone z rówieśnikami z Niemiec na długo pozostaną w pamięci siódmoklasistów z Olszanki  i mamy nadzieję, iż zaowocują w przyszłości wspólnymi planami i przedsięwzięciami. Poprzez wspólne działania młodzi Polacy i Niemcy pozbywają się uprzedzeń wynikających często z niewiedzy, uczą się siebie nawzajem, poznają język i kulturę kraju sąsiada, zaprzyjaźniają się. Kształtowanie młodych pokoleń odbywa się w oparciu o prawdę historyczną, autentyczne partnerstwo i świadomość wspólnego dobra i korzyści wynikających ze współpracy. Plan  wymiany w znaczącym stopniu uwzględnia edukację obywatelską i historyczną, a także kwestie odpowiedzialności młodzieży za przyszłość stosunków polsko-niemieckich.

Tygodniowy pobyt w Niemczech był naprawdę niezwykle bogaty w atrakcje
i przeżycia. To wyjątkowe spotkanie nie doszłoby do skutku, gdyby nie wsparcie finansowe
i pomoc  fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży oraz  władz Gminy Olszanka. Jesteśmy za nie niezmiernie wdzięczni.  Korzystając z okazji pragniemy również serdecznie podziękować  wspaniałym osobom z Altenkirchen: władzom Gminy, nauczycielom, uczniom za serdeczne przyjęcie i przygotowanie tak bogatego i wspaniałego programu wymiany. Serdecznie wszystkim dziękujemy.

Tekst i foto – uczestnicy  i opiekunowie wymiany