O tym, jak  świętowano Dzień  Edukacji Narodowej w Olszance

0

Dzień Edukacji Narodowej to polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego ustanowione 27 kwietnia 1972r., a  określone ustawą, czyli Kartą praw i obowiązków nauczyciela jako Dzień Nauczyciela. Od 1982 na mocy ustawy – Karty Nauczyciela obchodzone jako Dzień Edukacji Narodowej. Upamiętnia ono rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej – KEN. To szczególne święto w naszej szkole  – Publicznym Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Olszance obchodzone było 14 października 2019 r.


„W czas złotej jesieni
To święto przypada,
Gdy wśród drzew podcieni
Grad kasztanów spada.

Kiedy liście wiatrem
Tańczą bosanowę,
A świt wiesza mokre
Mgły październikowe”.

Od samego rana w szkole panowała podniosła atmosfera. Uczniowie w galowych strojach przemieszczali się tłumnie po korytarzach, składając życzenia swoim nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi. Ukoronowaniem święta była uroczysta akademia przygotowana w tym roku  przez klasę ósmą, pod czujnym okiem wychowawcy- pani Anny Machowskiej. Prowadzący akademię, w tej roli Julia Wachowska i Oliwier Chyrzyński, bardzo ciepło przywitali obecnych, poprzez wzruszające słowa złożyli bukiet życzeń dyrekcji, nauczycielom i wszystkim pracownikom szkoły, nastepnie zaprosili do obejrzenia części artystycznej, której głównym celem było wprowadzenie wszystkich w dobry nastrój i wywołanie uśmiechu  na twarzach oglądających.

Młodzi aktorzy w tej roli: Magdalena Wittke, Emilia Sewruk, Nicol Bretsznajder, Aleksandra Oliwa, Amelia Lubieniecka oraz Maciej Wierzbicki i Julia Wachowska na moment wcielili się w rolę uczniów niesfornej klasy oraz nauczycieli. Nie zabrakło również postaci woźnego, w tej roli Kaj Szlachetka. Poprzez humorystyczne scenki ukazujące trudy nauczania, problemy wychowawcze, marzenia uczniów i nauczycieli pokazali, z czym na co dzień borykają się nauczyciele, a także sami uczniowie. Niwę teatralną dopełniały utwory wykonane na skrzypcach przez Kacpra Linkowskiego m.in. utwór Piotra Czajkowskiego pt. „Chanson Triste”.

Na zakończenie wystąpiła Wiktoria Pasternak z życzeniami stylizowanymi na mowę żaków. Uroczystość była piękna i  wzruszająca. Wszyscy występujący na scenie złożyli szczere ukłony w kierunku zgromadzonych. Gromkie brawa były wyrazem uznania i oceny programu. Po akademii głos zabrała pani dyrektor Bożena Lorent, która podziękowała młodym artystom za ich wspaniały występ, a następnie wszystkim pracownikom pedagogicznym i niepedagogicznym złożyła życzenia zadowolenia z wykonywanej pracy, zdrowia oraz zwykłego ludzkiego szczęścia, podkreśliła iż pragnie, aby każdy dzień tej trudnej i odpowiedzialnej pracy stawał się źródłem osobistej satysfakcji, spełnienia zawodowego i radości, a dzieci i młodzież, by zawsze darzyła wszystkich szacunkiem i wdzięcznością. 

Tekst i foto  Joanna Sowierszenko