Trwają przygotowania do spisu rolnego. Gmina Olszanka zachęca rolników do udziału

0
fot. gov.pl

Od 1 września do 30 listopada 2020 r., na terenie całego kraju odbędzie się Powszechny Spis Rolny PSR 2020. Udział w spisie jest obowiązkowy. Gmina Olszanka zachęca rolników do udziału w nim. Na stronie internetowej Urzędu Gminy opublikowano szczegółowe informacje na temat ewidencjonowania.


Powyższy spis jest jedynym badaniem statystycznym dostarczającym szeroki zakres informacji o gospodarstwach rolnych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju. Dane ze spisu są wykorzystywane do oceny zastosowanych i kreowania nowych narzędzi Wspólnej Polityki Rolnej. Obecnie trwają prace organizacyjne i przygotowawcze do PSR 2020.

Jakie pytania usłyszą rolnicy w trakcie spisu?
W spisie rolnym będą zbierane dane, dotyczące m.in.: osoby kierującej gospodarstwem rolnym; położenia gospodarstwa na obszarach o ograniczeniach naturalnych; osobowości prawnej; typu własności użytków rolnych; produkcji ekologicznej; rodzaju użytkowanych gruntów; rodzaju budynków gospodarskich; liczby maszyn i urządzeń w gospodarstwie rolnym; wkładu pracy, itp.

Kto podlega spisowi rolnemu?
Spis będzie prowadzony w gospodarstwach indywidualnych oraz w gospodarstwach rolnych osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej. W przypadku gospodarstw rolnych osób fizycznych (gospodarstwa indywidualne) spisem rolnym zostaną objęte wszystkie gospodarstwa rolne o powierzchni 1 ha użytków rolnych i więcej, a także gospodarstwa o powierzchni poniżej 1 ha użytków rolnych prowadzące działy specjalne produkcji rolnej lub produkcję rolną o następującej skali: 0,5 ha (dla plantacji drzew owocowych; krzewów owocowych; warzyw gruntowych; truskawek gruntowych; chmielu), 0,3 ha (dla szkółek sadowniczych; szkółek ozdobnych), 0,1 ha dla tytoniu; 5 sztuk (dla bydła ogółem; dla loch), 20 sztuk (dla świń ogółem; dla owiec ogółem; dla kóz ogółem), 100 sztuk dla drobiu ogółem; 10 sztuk – dla zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych; 20 pni – dla pszczół.

W jakiej formie zostanie przeprowadzony spis rolny?
Podstawową metodą realizacji spisu powszechnego będzie samospis internetowy przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, która będzie dostępna na stronie Głównego Urzędu Statystycznego dedykowanej spisowi http://spisrolny.gov.pl. Uzupełniającą metodą udziału w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 będzie wywiad telefoniczny (przeprowadzany przez rachmistrza telefonicznego). Od 1 września na infolinii spisowej, pod numerem 22 279 99 99, będzie możliwość spisania się przez telefon. Rolnicy nieposiadający w domu sprzętu komputerowego bądź dostępu do Internetu, będą mogli skorzystać z pomieszczeń w lokalu Gminnego Biura Spisowego. Gminne Biuro Spisowe mieści się w siedzibie Urzędu Gminy Olszanka.

Z użytkownikami gospodarstw rolnych, którzy nie spiszą się samodzielnie skontaktują się rachmistrzowie spisowi: telefonicznie, w celu przeprowadzenia spisu w wywiadzie telefonicznym; bezpośrednio – w celu przeprowadzenia spisu w wywiadzie bezpośrednim w miejscu dogodnym dla użytkownika gospodarstwa rolnego.

– W przypadku pytań i wątpliwości związanych z Powszechnym Spisem Rolnym 2020 jesteśmy do Państwa dyspozycji pod numerami telefonów: 774129683 – 85 wew. 115. Zwracamy się z prośbą do wszystkich rolników o przekazywanie powyższych informacji o spisie rolnym rodzinie, przyjaciołom, wszystkim zainteresowanym sympatykom rolnictwa! Spiszmy się, jak na rolników przystało! – czytamy w komunikacie zamieszczonym na stronie Urzędu Gminy Olszanka (www.olszanka.pl).