Jubileusze małżeńskie w Gminie Olszanka

0

W dniu  21   października    2014r.  w Olszance  odbyły  się  uroczystości  jubileuszy  małżeńskich  par  małżeńskich z terenu Gminy Olszanka .W uroczystości   uczestniczyli   przedstawiciele  władz  samorządowych : Pani   Aneta Rabczewska  – Wójt  Gminy  Olszanka,  Pan  Walenty  Oliwa   Przewodniczący   Rady  Gminy   Olszanka , Pani  Ewa   Rosińska-  Sekretarz   Gminy  oraz  Pani  Barbara Sulima   i Agnieszka  Kadłubowska   z  Urzędu  Stanu  Cywilnego w  Olszance.


 

Uroczystość    otworzyła  Kierownik USC ,  witając  przybyłych  Gości .Dostojnym  Jubilatom Pani  Wójt   w  swoim  wystąpieniu  złożyła   najserdeczniejsze  gratulacje  oraz   wyrazy  uznania   i szacunku  za  długoletnie pożycie   małżeńskie  oraz   życzenia  samych  radosnych  i pogodnych  dni  na dalsze  wspólne lata   oraz  przeżycia następnych pięknych rocznic .

Szczególne wyróżnienie  i podziękowanie   otrzymali   małżonkowie   obchodzący     70  rocznicę  zawarcia   związku   małżeńskiego  :  Państwo   Maria   i  Władysław   Panek z   Olszanki. Następnie    uhonorowano    pary   małżeńskie   obchodzące   jubileusz  65   rocznicy    ślubu   Państwo  Aniceta  i  Jan  Ścisłowicz  z   Przylesia    oraz  pary  obchodzące  diamentowe   gody  –  60  lecie   ślubu : Państwo   Maria i  Tadeusz  Bułkowscy z  Pogorzeli,  Państwo  Stefania i  Jan   Litwin z  Gierszowic,   Państwo   Halina i  Mieczysław  Silarscy z   Czeskiej   Wsi   oraz  Państwo  Teresa i  Jan  Tokarczyk  z   Przylesia.

Następnie  odbyła  się ceremonia  wręczenia Medali  Za  Długoletnie Pożycie Małżeńskie  parom   małżeńskim   obchodzącym jubileusz Złotych Godów. Medal  Za Długoletnie  Pożycie Małżeńskie  stanowi  nagrodę i szczególne  wyróżnienie  dla małżeństw , które   przeżyły  w jednym związku   50 lat. W  imieniu  Prezydenta  Rzeczypospolitej  Polskiej  odznaczenia  wręczyła   Pani   Aneta Rabczewska  – Wójt Gminy Olszanka .

Odznaczone  pary małżeńskie :

Państwo   Janina  i  Stanisław   Feiga  z   Pogorzeli

Państwo   Genowefa i  Henryk  Słowikowscy  z  Krzyżowic.

Jubilatom  wręczono  pamiątkowe  dyplomy,  bukiety kwiatów  oraz  upominki . Spotkanie z Jubilatami   zakończył  poczęstunek  , a czas  mile upłynął   na wspomnieniu dawnych lat   przy  śpiewie  Zespołu  Wokalnego  GAUDI  z  Michałowa.

 

[images cols=”five” lightbox=”true”]
[image link=”22977″ image=”22977″]
[image link=”22978″ image=”22978″]
[image link=”22979″ image=”22979″]
[image link=”22980″ image=”22980″]
[image link=”22981″ image=”22981″]
[image link=”22982″ image=”22982″]
[image link=”22983″ image=”22983″]
[/images]