Tydzień Bibliotek

0

„W książkach jest wszystko. Czytajcie książki, bo uszlachetniają serca, kształcą rozum,    hartują  wolę i kształtują charakter”

Jan Wantuła

 

Książka w dziejach kultury odegrała niezmiernie doniosłą rolę zmieniając swą postać i zasięg oddziaływania zależnie od aktualnych możliwości technicznych i stosownie do potrzeb człowieka. To za jej  pośrednictwem człowiek  poznawał świat, kształtował swój światopogląd i poczucie piękna. Biblioteka zaś – czasem nazywana książnicą, jest  instytucją która gromadzi przechowuje  i udostępnia  je czytelnikowi w różny sposób . Głównym jej zadaniem jest kształtowanie kultury czytelniczej, rozwijanie zainteresowań czytelników a przede wszystkim  szerzenie w społeczeństwie nawyku sięgania   po książkę .

Dzień Bibliotekarza  obchodzony  8 maja , który rozpoczyna Tydzień Bibliotek jest akcją promowania czytelnictwa, bibliotek i bibliotekarzy od 2004 roku przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Program ten podkreśla rolę czytania i bibliotek w poprawie jakości życia edukacji i zainteresowania książką jak najszerszych  kręgów społeczeństwa.

Biblioteka w Pogorzeli  wzorem lat poprzednich w ramach akcji „ Cała Polska czyta dzieciom-  i My też czytamy” zorganizowała spotkania  na które zaproszono  grupę „ starszaków” z wychowawczynią Panią Martą Grabowską  oraz uczniów z klasy II  z wychowawczynią  Panią Anną Kaśków  z ZSz i P w Olszance.

Dla najmłodszych bajki, wiersze i opowiadania czytały: Przewodnicząca Rady Gminy w Olszance Pani Wanda Galant,  Wójt Gminy Olszanka Pani Aneta Rabczewska,  Sołtys Pani Teresa Guszpit, emerytowana nauczycielka  Pani Teresa Targońska i Bibliotekarki z Czeskiej Wsi , Michałowa i Pogorzeli : Elżbieta Kowalcze , Maria Topolnicka i Bożena Adamowicz .  Bohaterzy spotkania zabrali dzieci  w świat ulubionych książek  dziecięcych.

W ich wykonaniu  wysłuchaliśmy  wierszy  Kamila Poloka „ Awantura w alfabecie”- o tym jak  kreseczka i kropeczka urządziły awanturę w alfabecie  która z nich jest ważniejsza ,  „Bałagan w bibliotece” – o  niezwykłym miejscu  w którym mieszka  mnóstwo  książek- które  to pewnego dnia urządziły sobie bal  i zeszły z półeczki aż pogubiły karteczki,  o zachowaniu się w różnych sytuacjach na podstawie książki Bożeny Piergi „Dobre wychowanie wierszem,” zabawne wiersze o lalkach Pawła Beresowicza, które koniecznie chciały być sławne” a także   utworów „ z zębem czasu Juliana Tuwima „ Murzynek Bambo”Abecadło’ i   Słoń Trąbalski.

Z  niezwykłą historią   Martynki  zaprzyjaźniła nas Pani Teresa Targońska  czytając opowiadanie autora Gilberta Delahaye i Marcela Marliera  której bohaterka  podróżuje balonem  oraz opowiadanie  „Martynka i święto mamy”. Miłą niespodziankę  na koniec spotkania sprawili uczniowie ,którzy czytali wiersze  wszystkim obecnym na wspólnym czytaniu.

W imieniu wszystkich Bibliotekarzy z Gminy Olszanka   dziękuję    przedstawicielom władz samorządowych i lokalnych,  dyrekcjom szkół i przedszkoli, wszystkim  Czytelnikom  za pomoc, uczestnictwo   i  współpracę w organizowaniu różnych  akcji  promujących czytelnictwo, biblioteki  i Bibliotekarzy pracujących w  naszej społeczności lokalnej.

Motto Bibliotekarzy z Gminy Olszanki: Jesteśmy tu po to, by służyć czytelnikom i użytkownikom  bibliotek. I wszystko co robimy, jest z tym związane.

GBP Olszanka Bożena Adamowicz